Het nieuwe werken is een hype

Je hebt ze vast wel eens gezien op straat: waveboards, een skateboard op 2 wielen en smal in het midden. Om vooruit te komen moet je ‘gas’ geven met je achterste been. Tot voor kort dé hype onder kinderen. Aan ouders de uitdaging om in te schatten of hun kinderen daadwerkelijk een waveboard willen of dat ze niet achter willen blijven bij de rest (en een waveboard na 2 keer in de schuur belandt).

Als er veel geschreven of gesproken wordt over iets, of je ziet het veel op straat, dan lijkt iets al snel een goede keuze te zijn. Speelgoed voor kinderen kun je bewust kiezen, maar als het over iets groters gaat, zoals banksparen of het nieuwe werken (en in mijn afstudeertijd ISO certificering) lijkt de keuze soms minder bewust genomen. Iedereen doet het, dus waarom wij ook niet. Vreemd eigenlijk, want de impact van een waveboard is kleiner dan van de invoering van het nieuwe werken.

“Het nieuwe werken” is een hype.

Er wordt veel over geschreven, er zijn discussieforums op het internet en tal van bedrijven zijn het aan het invoeren.

Wat ik niet lees in deze verhalen is:

  1. In hoeverre is de organisatie toe aan de invoering van het nieuwe werken? Met andere woorden, in welke fase van ontwikkeling bevindt dit bedrijf zich en welke cultuurkenmerken (stijl van leidinggeven, samenwerkingsvormen) kun je terugvinden in het bedrijf?
  2. Vanuit welke aanvliegroute wordt het nieuwe werken ingevoerd? M.a.w. hoe komt het bedrijf van A naar B? Of moet het wel van A naar B?

Ik sprak laatst een projectleider van een grote non-profit instelling waar ze ook het nieuwe werken invoeren. Toen ik vroeg op welke wijze ze dat gingen doen, vertelde hij me dat de werkplek inrichting inmiddels gereed is, ook de thuiswerkplekken zijn ingericht, nu moet alleen iedereen nog afspraken maken om op deze manier te gaan werken.

Toen ik vroeg in hoeverre er bij hen al sprake was van het neerleggen van de verantwoordelijkheden laag in de organisatie, keek hij mij verrast aan en zei: “Hoort dat bij het nieuwe werken?”.

Hypes zijn niet verkeerd, maar kies bewust het model dat bij jouw organisatie past

In organisatie-ontwikkelingsland gaat het er niet om of je meedoet met een hype, het gaat erom de juiste stap te nemen die je organisatie op een hoger plan tilt.

Als je organisatie qua leiderschapsstijl zich bevindt in de jaren ’70-’80, waar autocratie en patriarchie de boventoon voeren, kun je niet ineens de overstap maken naar resultaatgericht management en verantwoordelijkheid laag in de organisatie. Oké, theoretisch gezien kan alles en in dit geval vervang je ‘gewoon’ de hele managementlaag, maar de praktijk werkt daar niet zo gemakkelijk aan mee. De weg naar het geven en krijgen van vertrouwen en transparantie is in dit geval ver verwijderd van de werkelijkheid.

Doe de ‘nieuwe werken check’

Het nieuwe werken is een organisatiemodel die past bij jouw organisatie en deze zich in een bepaalde fase van ontwikkeling bevindt. Dus overweeg je het nieuwe werken in te voeren, geef dan eerst antwoord op:

  1. Waar sta ik als organisatie in mijn (volwassenheids)ontwikkeling?
  2. Hoe ontwikkelt onze markt zich en wat vragen onze (potentiële) klanten van ons?
  3. Waar staan onze mensen in hun ontwikkeling en hoe werken ze samen?
  4. Hoe kenmerkt de stijl van leidinggeven onze organisatie?
  5. Wat is er nodig om onze organisatie en mensen te verbinden met dat wat onze (potentiële) klanten nu van ons vragen?

Laat je niet gek maken door de hype van het nieuwe werken

Het nieuwe werken is een strategische keuze die:

transparantie; resultaatgericht management; verantwoordelijkheid laag in de organisatie; vertrouwen; dichter bij de klant; verbinding en uiteindelijk co-creatie

impliceert.

Als uit de antwoorden blijkt dat jouw organisatie toe is aan het nieuwe werken, zoek dan een partij die ervaren is met de invoering ervan en die zich vooral richt op de zojuist genoemde aspecten van het nieuwe werken (mensen boven middelen), zodat je zeker weet dat het een succesvolle implementatie wordt.

Als uit de antwoorden blijkt dat het nieuwe werken een brug te ver is, maar dat er wel iets moet gebeuren om aangesloten te blijven op jouw markt, ga dan op zoek naar de juiste strategie.

Wil je weten of jullie organisatie toe is aan het nieuwe werken?

Du Soleil houdt een spiegel voor: geeft inzicht in waar de organisatie en de mensen staan en welke (verander)strategie past om de organisatie naar een hoger niveau te tillen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *