Ontsluit je potentieel

Verhoog de betrokkenheid

Door potentieel te ontsluiten

Wanneer het hart van de organisatie klopt, trekt het de juiste mensen en middelen aan

Jullie wens is een gezonde organisatie met een lerende mindset. Iedereen levert vanuit hoge betrokkenheid een bijdrage en krijgt energie van het werken met elkaar aan dezelfde ambities. Of….?

De nieuwe strategie wordt onvoldoende opgepakt; mensen blijven doorgaan op de oude manier; de waan van de dag regeert; het ziekteverzuim en personeelsverloop zijn ongewenst hoog. De veranderingen in de buitenwereld maken het noodzakelijk om het anders te gaan doen. Maar het ontbreekt aan betrokkenheid.

Betrokkenheid vertelt iets over de aanwezige energie

Energie is de mate van: zingeving, uitdaging; ontwikkel- en speelruimte, zelf organiserend vermogen, vitaliteit (van de persoon én de omgeving), in je kracht staan en liefde.

Verbindt de bovenstroom met de onderstroom

Door ruimte te nemen en te geven, ontdek je wat gehoord en gezien wil worden.

Du Soleil biedt nieuwe perspectieven en begeleiding in HOE de kennis die al op meerdere lagen aanwezig is, te ontsluiten en in te zetten voor ontwikkeling, creatie en innovatie.

Waarom? 

Reeds aanwezige kennis en talent wordt beter benut, zo is er meer draagkracht, betrokkenheid en kan er beweging van binnenuit ontstaan;

Door de bovenstroom te verbinden met de onderstroom vanuit een veilige ruimte, groeit de veiligheid en openheid in de organisatie. Dit leidt tot betere samenwerkingen en meer flow.

De inzet van verschilmakers (de medewerkers die met positieve voorwaartse kracht willen bijdrage) betekenen een katalysator voor de ontwikkeling, want je bent direct bezig zijn met het proces van cultuur- en persoonlijke ontwikkeling;

EnergyUpp zorgt dat de rest van de medewerkers vanuit intrinsieke motivatie aansluiten of lucht geven.

Deze aanpak maakt sneller inzichtelijk waar energiegevers en -vreters zitten, zodat je bewust aandacht kunt geven aan de collectieve positieve energie rondom de ambities en intenties (alles wat je aandacht geeft groeit)

Stakeholders voelen zich serieus genomen, gehoord en uitgedaagd;

Hoe hoger de draagkracht en inzet van reeds aanwezige kennis, hoe effectiever de organisatie ontwikkeling. Ook de externe organisatie ontwikkelaar huur je hierdoor minder uren in.

Je maakt optimaal gebruik van de reeds aanwezige kennis in je organisatie;

Door kruisbestuiving ontsluit je meer mogelijkheden voor complexe vraagstukken en andere vormen van samenwerking.

Verbind de bovenstroom met de onderstroom en verhoog de betrokkenheid door:

Ontdek de betrokkenheid tot de organisatie ambities

De energyscan geeft o.a. inzicht in de dynamieken in- en tussen mensen in relatie tot de organisatie ambities. Je krijgt een röntgenfoto van de energie (zoals de onderstroom) en informatie over welke effectieve stappen te zetten om met minder inspanning je doelen te bereiken.

Zet voorwaartse energie in bij de ontwikkeling van de organisatie

Zet de positieve energie in van de mensen die mogelijkheden zien en heel graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de organisatie.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Van timemanagement naar energiemanagement

EnergyUpp is hét platform dat zich richt op het ontsluiten van het aanwezige potentieel in mensen, zodat de:

  • mensen verbinden met en vanuit hun essentie;
  • vitaliteit en veerkracht verbeteren;
  • creërend vermogen vergroot

EnergyUpp faciliteert de beweging van binnenuit, omdat wij geloven dat alle aanwezige kennis en perspectieven hard nodig zijn om meervoudige waarde te creëren.

Voor wie

  • Leiders en medewerkers die de ontwikkeling van de organisatie op de gebruikelijke manier hebben geprobeerd en beseffen dat er een ander perspectief nodig is.
  • Voor leidinggevenden, HR managers en -adviseurs, die duurzame inzetbaarheid willen waarborgen;
  • Iedereen die zijn/haar potentieel wil ontsluiten om vanuit het hart te werken; de regie te pakken en meer energie te ervaren op en om het werk.

‘Andere perspectieven zijn hard nodig in onze complexe wereld, waarin het volgen van gebaande paden en het gebruik van standaard processen en systemen niet meer volstaat.’