Betrokkenheid verhogen

Betrokkenheid verhogen

om wendbaar te worden

Hoe groter de betrokkenheid van medewerkers, hoe groter het succes.

Betrokkenheid verhogen begint met ruimte geven aan wat gehoord wil worden. Hoeveel verbinding ervaart een ieder met de organisatie ambities?
Wat speelt er in de onderstroom?

Een organisatie met betrokken medewerkers is wendbaar; heeft het vermogen zich constant aan te passen aan de omgeving, kansen te benutten en bedreigingen het hoofd te bieden. Wendbare organisaties kunnen ook in nieuwe omstandigheden succesvol zijn en blijven.

Du Soleil faciliteert organisaties in het verhogen van de medewerker betrokkenheid bij Organisatie Ontwikkeling. Dit door medewerkers en leiders (verschilmakers) te ondersteunen bij hoe ze vooral zelf de ontwikkeling vorm en richting kunnen geven.

Waarom? 

Er is geen betere manier om draagkracht te creëren dan de mensen zelf de ruimte én het vertrouwen te geven ontwikkelingen vorm te geven;

Door samen met de medewerkers de organisatie ontwikkeling en-transformatie te doen is het niet nodig om een externe organisatie ontwikkelaar voor vele uren in te huren!

Verschilmakers inzetten als katalysator van de verandering, betekent direct bezig zijn met het proces van cultuur- en persoonlijke ontwikkeling;

Je maakt optimaal gebruik van de reeds aanwezige kennis in je organisatie en haalt laagdrempelig door kruisbestuiving nieuwe kennis in huis;

Deze aanpak maakt sneller inzichtelijk waar energiegevers en -vreters zitten, zodat je hier gericht aandacht aan kunt geven;

Door verschilmakers in te zetten, voelen medewerkers zich serieus genomen, gehoord en uitgedaagd;

Verhoog de medewerker betrokkenheid door:

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Organisaties die handelen vanuit toegevoegde waarde; waar mensen vanuit hun eigen talent verantwoordelijkheid nemen om samen te werken aan een lerende en wendbare organisatie. Hier komen is het doel van de leer- en dialoogcirkels voor verschilmakers.

Voor wie:

  • Iedereen die zijn/haar visie, ideeën en energie graag inzetten voor de organisatie ontwikkeling
  • Leiders die het zelf organiserend vermogen van de organisatie willen vergroten

Een organisatie geeft energie, wanneer het een coherent geheel vormt

Hoeveel verbinding ervaart een ieder met de organisatie ambities? Hoe staat het met de energie van de mensen? Wat gebeurt er in de onderstroom?

De missing link in organisatie ontwikkeling is energie. Wanneer je hier grip op leert te krijgen gaat het weer stromen in de organisatie.

Voor wie:

  • Leiders van organisaties die het zelf organiserend vermogen van de organisatie willen vergroten om wendbaarder te worden

De juiste medewerker op de juiste plek

Impact vergroten door te doen waar je energie van krijgt

Ieder mens wordt blijer wanneer werk energie geeft

Een organisatie stroomt beter wanneer de juiste mensen op de juiste plek zitten. De weg hier naartoe vraagt om luisteren, openheid en lef.

Hierin een win-win (of meer) situatie creëren is wat Du Soleil faciliteert.

Voor wie:

  • Voor leiders die medewerkers bewust willen maken van hun potentieel
  • Voor iedereen die onvoldoende energie ervaart van/op het werk
  • Voor medewerkers die te veel op hun tenen moeten lopen om het werk gedaan te krijgen

‘Andere perspectieven zijn hard nodig in onze complexe wereld, waarin het volgen van gebaande paden en het gebruik van standaard processen en systemen niet meer volstaat.’