We leven in een tijd waarin organisaties en de mensen hierbinnen zich steeds sneller moeten kunnen aanpassen, wendbaar zijn.

We zien dat veel organisaties hetzelfde blijven doen, maar dan tegen minder kosten. Meer van hetzelfde met minder mensen, levert in deze tijd niet meer het beste resultaat op.

Bewegen van A naar B met focus op groei, kosten en efficiency, zijn veranderd in de mens centraal om vanuit hun krachtige collectieve energie samen onderzoekend duurzaam te ontwikkelen en innoveren; een cultuur van lerend organiseren.

Transformeren naar een lerende, wendbare organisatie vraagt in deze nieuwe wereld om andere verbindingen door:

  • anders te leren kijken (bewustwording);
  • ruimte te geven aan kennis en talenten;
  • aan te sluiten bij  aanwezige (organisatie) energie en de beweging van binnenuit te laten ontstaan.

Welkom! Du Soleil Organisatie ontwikkeling begeleidt organisaties bij deze transformatie van binnenuit door hen te faciliteren, coachen en spiegelen in hoe de medewerker- en stakeholder betrokkenheid te vergroten en hun kennis én energie (!) optimaal in te zetten bij de organisatie ontwikkeling.

Is jouw organisatie klaar voor wat de toekomst brengt?!

Alle kennis om te ontwikkelen is aanwezig,

het is een kwestie deze te weten ontsluiten.

In 3 stappen de medewerker betrokkenheid verhogen

Voor een toekomstbestendige organisatie

Medewerkers ruimte geven
Toekomstbestendig door de inzet van verschilmakers
Jetta Spaanenburg
Netwerk Leiders van de toekomst
Alles is mogelijk
Pessimist vs, optimist
Netwerk Leiders van de toekomst

Onze missie

Het is onze missie medewerkers en stakeholders een stem te geven door organisaties en leidinggevenden mee te nemen in hoe zij meer gebruik kunnen maken van de reeds aanwezige kennis in en om de organisatie. Wij geloven dat alle kennis nodig is om de snelheid van veranderingen in de wereld om ons heen bij te kunnen houden.

Samen komen we verder!

Onze visie

“Alle kennis om succesvol te ontwikkelen is aanwezig in mens en organisatie.  Het is een kwestie deze te weten ontsluiten.”

“A warm heart for the people and a result driven approach.”

Solita’s waarde zit hem in de perfecte balans tussen haar intelligentie, zakelijk inzicht en zelfstandigheid in opereren enerzijds, en haar gevoel en warmte voor mensen op alle niveaus anderzijds.

Solita benoemt respectvol de pijnpunten en hoe men daarmee om kan gaan. Zo helpt zij mensen hun eigen keuze te maken.

Klanten van DuSoleil

Nu aan de slag?

Neem contact op.

Du Soleil Organisatie Ontwikkeling

info@dusoleilontwikkeling.nl
+31 6 52 45 00 16