Ontdek de ontbrekende sleutel in duurzame organisatieontwikkeling

De samenwerking loopt niet lekker; medewerkers zijn onvoldoende betrokken of de energie lekt weg uit de organisatie. Je het gevoel dat jullie erg hard moeten werken om de doelen te bereiken, terwijl de wereld om jullie heen hard verandert. Jullie hebben alles al geprobeerd en vragen je nu af wat jullie nog kunnen doen?

Organisatieverbeteringen worden meestal aangepakt op het niveau van materie, structuur, processen en cultuur. Een duurzame ontwikkeling en de complexe uitdagingen van vandaag, vragen om een nieuw perspectief.

Dit perspectief vind je op een dieper niveau: op de subtiele lagen van energie en informatie (zoals de onderstroom).  Energie oefent de grootste invloed uit op het succes van je organisatie en haar ontwikkeling.

Breng gezonde energie terug in de organisatie en samenleving

In een resultaatgerichte aanpak neemt Du Soleil organisaties mee in de beweging naar een energieke organisatie. Je ontdekt hoe jullie ambities en doelstellingen met minder inspanning kunnen bereiken en meervoudige waarde kunnen creëren.

Energieke organisaties zijn ontworpen op de logica van het leven en daarmee: vitaal, wendbaar, veerkrachtig, divers en innovatief.

Aan de hand van een holistische model voor organisatie ontwikkeling, neemt Du Soleil leiders, teams, medewerkers, samenwerkingsverbanden, ondernemers en pioniers mee in een integrale aanpak om organisaties en de mensen daarbinnen, in hun kracht te zetten.

BRENG GEZONDE ENERGIE TERUG IN JE ORGANISATIE DOOR

Soleil’s missie

Organisaties en de mensen daarbinnen begeleiden bij hun ontwikkeling naar een regeneratieve organisatie, waarbij creatiekracht, harmonie, gelijkwaardigheid en autonomie mogelijk wordt gemaakt voor iedereen.

Soleil’s visie

“Alle kennis om succesvol te ontwikkelen is aanwezig.
Het is een kwestie deze te weten ontsluiten.”

“Bloemen bloeien waar ze de ruimte krijgen, ideeën ook”.

Mijn Intentie

Mijn intentie is om vanuit mijn hart een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van mensen en organisaties als levende systemen, zodat deze kunnen floreren en ambities en doelstellingen met minder inspanning worden bereikt.

“A warm heart for the people and a result driven approach.”

Solita’s waarde zit hem in de perfecte balans tussen haar intelligentie, zakelijk inzicht en zelfstandigheid in opereren enerzijds, en haar gevoel en warmte voor mensen op alle niveaus anderzijds.

Solita benoemt respectvol de pijnpunten en hoe men daarmee om kan gaan. Zo helpt zij mensen hun eigen keuze te maken.

Du Soleil zet in op de bewustwording van en het versnellen van
de in dit tijdperk benodigde systeemtransities in organisaties.
Dit vraagt om vanuit een ander perspectief te leren kijken en om een beweging van binnenuit.

Jullie willen beweging creëren maar weten niet goed HOE? Welkom!

Een plek om tot jezelf te komen
Echte leiders maken verschil
Medewerkers ruimte geven
Toekomstbestendig door de inzet van verschilmakers
Jetta Spaanenburg
Leer- en dialoogcirkels
Alles is mogelijk
Pessimist vs, optimist
Leer- en dialoogcirkels

Klanten van DuSoleil

Nu aan de slag?

Neem contact op.

Du Soleil Organisatie Ontwikkeling

info@dusoleilontwikkeling.nl
+31 6 52 45 00 16