We leven in een tijd waarin organisaties en de mensen hierbinnen zich steeds sneller moeten kunnen aanpassen, wendbaar zijn.

We zien dat veel organisaties hetzelfde blijven doen, maar dan tegen minder kosten. Meer van hetzelfde met minder mensen, levert in deze tijd niet meer het beste resultaat op.

Bewegen van A naar B met focus op groei, kosten en efficiency, zijn veranderd in de mens (het hart) centraal om vanuit deze krachtige (collectieve) energie samen onderzoekend duurzaam te ontwikkelen en innoveren; een cultuur van lerend organiseren.

Transformeren naar een lerende, wendbare organisatie vraagt in deze nieuwe wereld om andere verbindingen:

  • anders leren kijken (bewust mens worden);
  • ruimte te geven aan kennis en talenten (betrokkenheid);
  • bewegen van binnenuit door aan te sluiten bij  aanwezige (organisatie) energie.

Welkom! Du Soleil Organisatie ontwikkeling begeleidt organisaties bij deze transformatie van binnenuit door met hen te faciliteren, coachen en spiegelen in hoe de energie en de onderstroom positief te beïnvloeden en het (organisatie) potentieel verder te ontsluiten.

Is jouw organisatie klaar voor wat de toekomst brengt?!

Alle kennis om te ontwikkelen is aanwezig,

het is een kwestie deze te weten ontsluiten.

Solita Brüning

In 3 stappen de medewerker betrokkenheid verhogen

Voor een geïnspireerde organisatie

Echte leiders maken verschil
Medewerkers ruimte geven
Toekomstbestendig door de inzet van verschilmakers
Jetta Spaanenburg
Netwerk Leiders van de toekomst
Alles is mogelijk
Pessimist vs, optimist
Netwerk Leiders van de toekomst

Onze missie

Het is onze missie om organisaties, leidinggevenden en medewerkers bewust te maken van hun potentieel (een beweging van hoofd naar hart). Vanuit het hart ontwikkelen we samen sociale business modellen die de wereld gelijkwaardiger, leefbaarder en toekomst bestendig maken, voor iedereen.

Alleen ga je snel, samen komen we verder!

Onze visie

“Alle kennis om succesvol te ontwikkelen is aanwezig in mens en organisatie.  Het is een kwestie deze te weten ontsluiten.”

“A warm heart for the people and a result driven approach.”

Solita’s waarde zit hem in de perfecte balans tussen haar intelligentie, zakelijk inzicht en zelfstandigheid in opereren enerzijds, en haar gevoel en warmte voor mensen op alle niveaus anderzijds.

Solita benoemt respectvol de pijnpunten en hoe men daarmee om kan gaan. Zo helpt zij mensen hun eigen keuze te maken.

Klanten van DuSoleil

Nu aan de slag?

Neem contact op.

Du Soleil Organisatie Ontwikkeling

info@dusoleilontwikkeling.nl
+31 6 52 45 00 16