We leven in een tijd waarin organisaties en de mensen hierbinnen zich steeds sneller moeten kunnen aanpassen, wendbaar zijn. Hierdoor is bewegen van A naar B veranderd in samen onderzoekend ontwikkelen en innoveren; een cultuur van lerend organiseren.

Bewegen naar een lerende, wendbare organisatie vraagt om een transformatie van binnenuit door:

  • Anders te leren kijken (mindset);
  • Verantwoordelijkheden anders te beleggen / te pakken
  • Aanwezige Kennis en talenten maximaal te benutten

Welkom! Du Soleil Organisatie ontwikkeling begeleidt organisaties bij deze transformatie van binnenuit door hen te faciliteren, coachen en spiegelen in hoe de medewerker- en stakeholder betrokkenheid te vergroten en hun kennis in te zetten bij de organisatie ontwikkeling.

Is jouw organisatie klaar voor wat de toekomst brengt?!

Alle kennis om te ontwikkelen is aanwezig,

het is een kwestie deze te weten ontsluiten.

In 3 stappen naar een toekomstbestendige organisatie

Du Soleil helpt organisaties, leidinggevenden en medewerkers met

Toekomstbestendig door de inzet van verschilmakers
Jetta Spaanenburg
Netwerk Leiders van de toekomst
Alles is mogelijk
Pessimist vs, optimist
Netwerk Leiders van de toekomst

Onze missie

Het is onze missie medewerkers en stakeholders een stem te geven door organisaties en leidinggevenden mee te nemen in hoe zij meer gebruik kunnen maken van de reeds aanwezige kennis in en om de organisatie. Wij geloven dat alle kennis nodig is om de snelheid van veranderingen in de wereld om ons heen bij te kunnen houden.

Samen komen we verder!

Onze visie

“Alle kennis om succesvol te ontwikkelen is aanwezig in mens en organisatie.  Het is een kwestie deze te weten ontsluiten.”

“A warm heart for the people and a result driven approach.”

Solita’s waarde zit hem in de perfecte balans tussen haar intelligentie, zakelijk inzicht en zelfstandigheid in opereren enerzijds, en haar gevoel en warmte voor mensen op alle niveaus anderzijds.

Solita benoemt respectvol de pijnpunten en hoe men daarmee om kan gaan. Zo helpt zij mensen hun eigen keuze te maken.

Klanten van DuSoleil

Nu aan de slag?

Neem contact op.

Du Soleil Organisatie Ontwikkeling

info@dusoleilontwikkeling.nl
+31 6 52 45 00 16