De omgeving van je organisatie verandert snel. Je voelt dat er zaken moeten veranderen en bent bang te worden ingehaald. Je weet dat de organisatie moet bewegen, maar vraagt je af hoe?

Het huidige tijdsbeeld vraagt van organisaties en de mensen hierbinnen dat zij zich snel kunnen aanpassen, wendbaar zijn. Dit betekent een andere manier van kijken én handelen: Bewegen van A naar B is veranderd in samen onderzoekend op weg gaan, al lerend organiseren.

Anders kijken en handelen begint met het bewust worden van bestaande patronen en de eigen mindset hierin. Hier vind je de haakjes om een duurzame beweging in gang te zetten en impact te vergroten.

Door vervolgens medewerkers en stakeholders te betrekken bij de organisatie-uitdagingen, ontdek je vanuit verschillende perspectieven welke potentie de organisatie heeft.

Du Soleil laat je bestaande patronen zien en leert je hoe aanwezige kennis zelf te ontsluiten. Dit om de organisatie in zijn kracht te zetten, betrokkenheid te verhogen en positieve energie te laten stromen. Du Soleil begeleidt organisaties én mensen bij hun transformatie van binnenuit.

Alle kennis om te ontwikkelen is aanwezig,

het is een kwestie deze te weten ontsluiten.

In 3 stappen naar een toekomstbestendige organisatie

Du Soleil helpt organisaties, leidinggevenden en medewerkers met

Netwerk Leiders van de toekomst
Pessimist vs, optimist
Netwerk Leiders van de toekomst

Onze visie

“Alle kennis om succesvol te ontwikkelen en te transformeren is aanwezig in mens en organisatie.  Het is een kwestie deze te weten ontsluiten.”

Onze missie

Het is onze missie om organisaties en de mensen daarbinnen bewust te maken wat zij zelf (kunnen) doen om hun energie te laten stromen en hoe ze daarmee van toegevoegde waarde kunnen zijn.

Dit begint met luisteren, openheid en lef, zodat verantwoordelijkheid kan worden gepakt.

Samen komen we verder!

“A warm heart for the people and a result driven approach.”

Solita’s waarde zit hem in de perfecte balans tussen haar intelligentie, zakelijk inzicht en zelfstandigheid in opereren enerzijds, en haar gevoel en warmte voor mensen op alle niveaus anderzijds.

Solita benoemt respectvol de pijnpunten en hoe men daarmee om kan gaan. Zo helpt zij mensen hun eigen keuze te maken.

Klanten van DuSoleil

Nu aan de slag?

Neem contact op.

Du Soleil Organisatie Ontwikkeling

info@dusoleilontwikkeling.nl
+31 6 52 45 00 16