Stralende gezichten, samen een fantastisch geheel, iedereen zijn eigen rol en dit onder de bezielde leiding van een visionaire leider! Die er minstens zo energiek bij staat als de rest. Wat een energie! Hier word je toch blij van?!

It only takes one person who believes in you!

Deze dirigent gelooft dat ieder kind een talent heeft. Hij gelooft dat het belangrijk is kinderen iets positiefs te geven, omdat ze veelal in turbulente tijden zitten. Deze leider heeft een missie en een visie op hoe hij daar kan komen.
Dit plezier, deze energie, deze samenwerking, hoe gaaf is het als je je organisatie/team tot dit niveau weet te tillen? Ik geloof dat dit mogelijk is!

De moderne leider geeft richting en biedt ruimte

‘In een periode van heftige veranderingen, chaos en instabiliteit is leiderschap belangrijker dan ooit, alleen anders dan voorheen’, aldus Jan Rotmans. ‘Niet langer klassiek leiderschap met sterke sturing op basis van hiërarchie en macht, maar modern leiderschap dat een zekere rust creëert in een turbulente omgeving. Dit vanuit een inspirerende visie en heldere strategie, die voortdurend inspeelt op snelle veranderingen. Continu leren en anticiperen staat voorop. Niet alleen bij leiders maar bij de hele organisatie, zodat een cultuur van zoeken, leren en experimenteren wordt gestimuleerd.’

Essentieel is dat leiders niet alles zelf (meer) willen regelen en organiseren, maar mensen zelf de ruimte en het vertrouwen bieden om dat zelf te doen.’
Mooie woorden van koploper en kantelaar Jan Rotmans uit zijn boek: Omwenteling van mensen, organisaties en samenleving.

Hoe? Sluit aan bij de energie die er is!

Bij Du Soleil zetten we graag mensen met visie en veel positieve energie bij elkaar, verschilmakers noemen we hen of koplopers. Door verschilmakers te voeden, te inspireren en inzichten te geven in wat zij kunnen bereiken in de organisatie, kunnen zij zelf de organisatie sneller op een hoger niveau tillen; heb je minder kans dat je ze kwijt raakt én maak je optimaal gebruik van de reeds aanwezige kennis in je organisatie!

Bij Du Soleil geloven we dat de kennis al in huis is, maar telkens weer zien we dat hier te weinig gebruik van wordt gemaakt. Mensen met positieve visie aan elders een baan zoeken omdat ze intern tegen muren aanlopen en dat vinden we zonde!

Met Du Soleil inspireren we de verschilmakers uit jouw organisatie en krijgen zij inzichten in hoe zij de organisatie naar een hoger plan tillen, zonder daarbij hun eigen energie te verliezen. Positieve energie werkt aanstekelijk! Er is geen snellere katalysator voor je veranderingsproces!