Onlangs is een ondernemer die ik persoonlijk goed ken, failliet verklaard. Het ging al enige tijd niet lekker met zijn onderneming met personeel, maar nu is het doek echt gevallen.

Toevallig had ik eerder met hem een gesprek over wat er met je gebeurt als je je onderneming moet opgeven. Of, hoe lang ga je als ondernemer door om te proberen je business succesvol te maken?

Opgeven is voor ondernemers meestal geen optie. Hij zei het ook: “het is mijn kind”. Het is zijn verhaal, zijn leven die in de zaak is gestopt. Hoe moeilijk is het dan om dit op te geven na zoveel jaren ondernemerschap?

Als buitenstaander is het altijd makkelijk gezegd; misschien is een nieuwe start wel beter nu. Maar als je er dan echt voor staat, ervaar je het dan daadwerkelijk zo? Wat komt er op je af, als je de sleutel van de zaak moet afgeven en misschien zelfs je huis verkocht moet worden? Hoe voelt dit?

Ondernemen is, blijkt wel weer, veel meer dan geld verdienen of status hebben; ondernemen is bezig zijn met je passie én jezelf zijn! De (emotionele) betrokkenheid van een ondernemer is zo groot, dat een faillissement nauwelijks gevolgen heeft op het gepassioneerd bezig zijn. Misschien gaat het geloof in jezelf wankelen, maar wanneer de ondernemer dit (leer)proces met open ogen tegemoet treedt komt hij/zij er meestal sterker uit.

 Waar ligt de grens van risico nemen?

Wanneer opgeven geen optie is, hoe lang moet je dan doorgaan met risico nemen? Voor de een is dat net zo lang tot het doek valt, voor de ander al eerder. Risico nemen is heel persoonlijk, daarom zal een ander vaak niet begrijpen waarom je zo lang doorgaat.

Maar, is het risico nemen wel echt zo persoonlijk? Hoe zit het met de instanties waarvan je als ondernemer afhankelijk bent? Belastingdienst, verzekeringsmaatschappij, verhuurder en andere toeleveranciers? Hoe lang willen zij het risico nemen? Hebben zij in de gaten dat je praat over ‘jouw kind’?

Als ondernemer wil je graag dat ze jouw verhaal begrijpen, je verwacht flexibiliteit omdat je dat zelf als ondernemer ook hebt. Maar wat ik vaak hoor en zie is dat deze twee werelden (en verwachtingen) ver uit elkaar liggen. De ondernemer voelt zich onbegrepen en ‘als crimineel’ behandeld, de controleur (en op moment van faillissement schuldeiser) vindt dat je je niet aan de regels houdt.

Waar ligt de grens van risico nemen voor de ondernemer en wat betekent dit voor de flexibiliteit van de controlerende instanties en toeleveranciers? Wanneer we kijken naar de huidige maatschappij, met financiële problemen bij veel ondernemers, een slimmer en mondiger wordende klant en burger, is controleren dan het meest succesvolle instrument? Bereiken we hiermee wat we willen bereiken, ook nu we in crisistijd verkeren?

We leven in een tijd dat er vele doeken vallen en tekorten zijn. Wat mij intrigeert is wat wij er samen aan kunnen doen om dit te voorkomen/te verminderen en welke organisatievorm en sturingsmechanismen daar dan bij passen.

Volgens mij is de nieuwe organisatievorm terug te vinden in ‘warmer organiseren’. Waar controleren  op dit moment leidt tot verwijdering, zorgt ‘warmer organiseren’ voor zichzelf versterkende verbindingen.

Nieuwsgierig? Lees meer in mijn volgende blog: Warmer organiseren, oplossing voor crisis – deel 2

Afgelopen zaterdag had ik een etentje met mijn familie. Toen ik bij mijn ouders binnenkwam, stond de openhaard te knetteren. Het was lang geleden dat ik hem had zien branden en ik werd er direct blij van.

Toen wij allemaal nog thuis woonden ging, zodra de dagen korter werden, de openhaard aan. Heerlijk vond ik het om knus met zijn allen bij het haardvuur te zitten en weg te dromen bij de vlammen. Voor mij was afgelopen zaterdag gelijk de sfeer gezet: warm en ik voelde me diep verbonden met mijn familie.

Herken je dit? Als je bijvoorbeeld iets ruikt, proeft of hoort, dat er dan een herinnering of gevoel naar boven komt die je doet glimlachen? Het zijn van die korte momenten de je even terug laten gaan in de tijd.

We naderen het einde van 2012. Door verschillende stromingen wordt hieraan een grote betekenis gegeven: het einde van een tijdperk, van de wereld zelfs, of het betreden van een hoger bewustzijnsniveau. Wie of wat gelijk heeft weten we misschien in de toekomst, maar voor nu heb ik er de volgende gedachten over:

De crisis heeft veel teweeg gebracht bij de mensen, het bedrijfsleven en de overheid. Veel mensen zitten zonder werk; bedrijven zijn failliet gegaan en de overheid lijkt zoekende. De veiligheid die mensen vonden door zich te verbinden aan een werkgever is voor velen weggevallen, de overheid en de zorgsector doen hier nog een schepje bovenop. Men is op zoek naar nieuwe houvast.

en dat is tegelijk het positieve gevolg van de crisis:

Veel mensen beginnen voor zichzelf , bedrijven worden creatiever en innovatiever en nieuwe business modellen ontstaan. Duurzamer leven en werken krijgen meer voet aan de grond. Nieuwe vormen van samenwerking, zoals het nieuwe werken en warmer organiseren, worden ingevoerd of zijn in opkomst. Er wordt opnieuw naar houvast gezocht, alleen dit keer niet in de buitenwereld (overheid, zorg, werkgever) maar van binnenuit, bij onszelf, de ander, samen, vanuit verbinding. Het lijkt wel of mensen en bedrijven bewuster naar zichzelf en de ander kijken, het lijkt wel of we toegaan naar een warmere samenleving.

2012 jaar van #verbinding

Google of twitter eens op #verbinding, dit is hét (mode?)woord voor 2012 en niet voor niets!

Meer dan ooit zijn mensen in staat om zich met de ander te verbinden via sociale media. Maar het gaat verder, dieper, krachtiger zelfs: overheid en bedrijven bedenken nieuwe business modellen die veelal gericht zijn op een zichzelf versterkende samenwerking.

Mensen durven zichzelf steeds meer te laten zien, is het niet via de sociale media, dan wel via het opstarten van een eigen bedrijf (want dat waren er veel in 2012!).

Het respecteren van de kracht van de ander, geen concurrentie ervaren, maar geloven in je eigen kracht en vanuit daar de relatie aangaan, ook met mensen die op het eerste gezicht hetzelfde doen als jij. Dit alles brengt een enorme positieve energie en kracht met zich mee, waardoor we in kortere tijd meer kunnen leren van en delen met elkaar, hetgeen uiteindelijk leidt tot een veel grotere toegevoegde waarde aan het geheel.

Terug naar de eigen kracht dus!

Sta jij als ondernemer of directeur als gevolg van de crisis voor een grote keuze en weet je even niet meer hoe het verder moet met jouw bedrijf? Kijk dan eens naar de ziel van je onderneming. Wat ‘bezielde’ jou toen je het bedrijf begon of overnam, waarvan ging jouw vlam branden? Wat voel je hier nu bij? En wat betekent dit voor het hier en nu?

Als je in verbondenheid leeft met wat is,
komt er in je leven een intelligentie op die veel groter is 
dan de kennis die het verstand heeft verzameld.
Als je een ja meebrengt naar het huidige moment krijg je
toegang tot de bron van werkelijke creativiteit. 

 Eckhart Tolle