Al eerder schreef ik dat de wereld om ons heen aan het veranderen is. Schitterend om te zien welke creativiteit dit in de mensen naar boven haalt! Ongelooflijk ook hoe mijn eigen wereld er anders uit is gaan zien door mijn missie en werk vrijwillig te verbinden aan een Stichting (verder te noemen Stichting X) die zich inzet voor een opwaartse samenleving.

Stichting X is een onafhankelijk landelijk netwerk van actieve bewoners uit interculturele wijken. De stichting verbindt bedrijven, woningcorporaties, gemeenten, maatschappelijke organisaties en scholen aan deze interculturele bewoners(groepen) om van binnenuit de Nederlandse ‘samen’-leving te versterken.

De overheid trekt veel subsidies terug en stichtingen en organisaties die de wereld mooier willen maken, moeten terugvallen op andere verdienmodellen.

Stichting X wil daarom meer naamsbekendheid en een stevige financiële onafhankelijke basis voor de toekomst genereren om daarmee nog meer innovatieve buurtprojecten te ontwikkelen.

Ik mag hen ondersteunen bij deze vraagstukken en hoop samen met het gepassioneerde team van de Stichting deze bijzondere organisatie nog sterker te positioneren in de nieuwe markt van maatschappelijk ondernemen.

In deze blog meer over hoe maatschappelijke organisaties en commerciële bedrijven van elkaar kunnen leren, elkaar kunnen helpen en zelfs meer geld met / aan elkaar kunnen verdienen.

Tevens laat ik je kennis maken met het Canvas Business Model, dit strategiemodel (o.a. toegepast bij de Stichting X) dat zich o.a. richt op de waardecreatie, past geheel bij het huidige tijdsbeeld en heeft mij overtuigd van zijn kracht.

Ik hoop dat deze blog je inspireert om je (organisatie)visie te verbinden aan een hoger liggend doel: waar zal jouw organisatie met haar kracht nog meer waarde kunnen toevoegen?

Samen kunnen we de wereld mooier maken!


Hoe Sociaal ondernemerschap bijdraagt aan innovatievermogen en winst

Sociaal ondernemerschap?

Sociale ondernemers kiezen expliciet en bewust om meer dan een doel te bereiken met hun onderneming. Dus behalve een economisch doel, ook een sociaal, ecologisch en/of gemeenschapsdoel. Een ander verschil is dat sociaal ondernemers vaak kiezen voor een hybride werkwijze of een hybride organisatie d.w.z. een organisatie die gebruik maakt van professionals, vrijwilligers, donateurs, supporters enz.

De aanpak is niet alleen gericht op efficiency maar ook op gemeenschappelijkheid en kwaliteit. Daarom wordt vaak gezegd dat sociaal ondernemers werken aan meervoudige waardecreatie.

Sociale ondernemers zien op basis van een analyse dat ontwikkelingen in de markt en de maatschappij ongewenste effecten hebben die moeten en kunnen worden gecorrigeerd.

Organisatie met een missie

Voor mij was de Stichting X een organisatie met een missie die eigenlijk één op één op de missie van Du Soleil gelegd kon worden: het verbinden van mensen (in mijn geval binnen organisaties) om samen een hoger liggend doel te bereiken:

  • in geval van de Stichting X een prettige samenleving met respect voor elkaar;
  • in geval van Du Soleil een succesvolle organisatie met vertrouwen als basis, waardoor meer winst wordt behaald en waar een ieder in zijn kracht zit

Kun je voorstellen wat het gevolg is als je op deze manier een veel groter bereik krijgt voor de missie die je hebt?

Wanneer op het eerste gezicht 2 totaal verschillende bedrijven, met onderliggend dezelfde missie, samen aan tafel gaan zitten gebeuren er 2 dingen:

  1. Er ontstaat een kruisbestuiving waarin veel van elkaar geleerd kan worden, o.a.:

a. een organisatie die commerciëler moet gaan functioneren en tegelijkertijd zijn sociaal maatschappelijke waarde wil behouden en andersom:

b. het effect van een heldere missie (die bij commerciële bedrijven nog wel eens ontbreekt) op je organisatie en klantenbestand is enorm

2. De katalysator komt op gang en brengt veel creativiteit teweeg en daarmee zelfs nieuwe waardeproposities en verdienmodellen of in ondernemersterminologie: innovatie

En de winst?

Die ontstaat na invoering vanzelf:

Stap 1. Zoek een organisatie die een (min of meer) gedeelde missie heeft, hierdoor kun je het snelst resultaten boeken en nieuwe waardeproposities bedenken.

Stap 2. Ga met elkaar om de tafel zitten en start een creatief proces. Het canvas business model is hierbij een goed instrument.

Stap 3. Ga op zoek naar 3-hoeksverhoudingen en dring in de hoofden van je klanten. Bijvoorbeeld:

Woningcorporatie weet niet goed wat ze moet doen met de overlast van huurders. Stichting X ‘kent’ de huurders en weet hoe ze te verbinden aan de woningcorporatie. Aan de andere (commerciële) kant coacht de Stichting X de medewerkers van de woningcorporatie, zodat zij zelf hun doelgroep beter leren kennen en benaderen. Huurders voelen zich gehoord en verzorgen minder overlast. Woningcorporatie kan zich richten op andere zaken (zoals geld verdienen).

Stap 4. Formuleer nieuwe waardeproposities (of verdiep/verstevig de bestaande) en/of nieuwe verdienmodellen, het innovatieproces is gestart.

Stap 5. Voer de nieuwe waardeproposities en/of verdienmodellen in en laat de winst toenemen.

Na deze ervaring voel ik mij stukje bij beetje sociaal ondernemer worden. De kruisbestuiving en katalysator inspireren mij enorm en hoewel het mij niet direct om de persoonlijke winst gaat, gaat het mij wel om het verbinden van mensen binnen (en buiten) organisaties zodat we prettiger samenwerken (en leven) en uiteindelijk bijdragen aan een succesvollere organisatie (en wereld).


Het Canvas Business Model

Het Canvas Business Model is ontworpen voor ondernemers, die constant nadenken over hoe waarde te creëren en eventueel nieuwe business op te bouwen of hoe ze hun organisatie kunnen verbeteren of transformeren. Het model daagt je uit innovatieve ideeën te genereren en een nieuw business model voor jouw organisatie neer te zetten.

Ik heb daar mijn eigen model aan toegevoegd, vooralsnog onder de naam ‘Warmer Organiseren’, waarmee je als organisatie in een creatief organisatie overstijgend proces wordt gebracht om mogelijkheden tot kruisbestuiving- en sociaal ondernemerschap te ontdekken. Super inspirerend en leuk om te doen!