Luisteren, openheid en lef (LOL) zijn nodig om duurzaam te organiseren

Alle kennis en wijsheid om te ontwikkelen is in de mensen zelf aanwezig. Het is slechts een kwestie deze te weten ontsluiten.

Met ruim 20 jaar ervaring in de begeleiding van de ontwikkeling van organisaties en de mensen daarbinnen, ben ik er, gedurende mijn loopbaan, van overtuigd geraakt dat de dynamiek tussen leidinggevenden en medewerkers en de aansluiting van hen met de buitenwereld, de grootste rol speelt bij het succes van een organisatie (en het geluk van de medewerker zelf).

Daarbij ontwikkelde ik mijn visie dat ‘Alle kennis en wijsheid om te ontwikkelen is aanwezig. Het is slechts een kwestie deze te weten ontsluiten.

Met Du Soleil zet ik in op de bewustwording van en het versnellen van de in dit tijdperk benodigde systeemtransities in organisaties:

  1. De transitie van top down naar samenwerkingsstructuren waarin iedereen meedoet, meetelt en vanuit eigen kracht bijdraagt (netwerkstructuren; van ego naar eco)
  2. De transitie van organisaties naar ruimte voor verstilling, verbinding. creatie van binnenuit (luisteren – openheid – lef)
  3. De transitie van lineair naar non-lineair kijkende organisaties (verandering van perspectief)
  4. De transitie van organisaties die mens en natuur volledig integreren in hun business model (regeneratief organiseren)

Naast mijn persoonlijke wens om te versnellen en mijn visie, zijn de hiervoor benoemde systeemtransities voor mij de reden om af te stappen van het traditionele consultancy model. Alleen ga je snel, samen kom je verder!

Gezonde energie terugbrengen in organisaties om doelstellingen met minder inspanning te realiseren

Solita laat vanuit verschillende perspectieven organisaties en de mensen daarbinnen zien, ervaren en voelen hoe zij de energie in de organisatie, in zichzelf en met de ander, beter kunnen laten stromen, waardoor doelstellingen met minder inspanning worden bereikt

Zij gelooft dat wanneer we oprecht luisteren naar onszelf en de ander, een ieder vanuit zijn eigen kracht en talent van toegevoegde waarde kan zijn voor het grotere geheel. Hierin stappen zetten vraagt echter om openheid en lef! Vanuit hier kan er echt verbinding worden gemaakt met de ander en een goede dialoog worden gevoerd.

Anderen creëren organisatieverbeteringen op het niveau van materie, structuur, processen en cultuur. Ik zie dat de echte transformatie op een dieper niveau zit, op de laag van energie en informatie. Dit is de ontbrekende sleutel in duurzame organisatieontwikkeling.

Door het licht te schijnen op wat zich in het niet-zichtbare afspeelt en wat graag gezien en erkend wil worden, neem ik leiders, medewerkers, teams, ondernemers en pioniers mee in een andere manier van kijken. Ik begeleid ze in hoe zij zelf vastgelopen zaken en complexe vraagstukken kunnen oplossen door ze te leren kijken vanuit dit andere perspectief.

Een belangrijk onderdeel van mijn visie is dat het met regelmaat afstand nemen je dichter bij inzicht brengt. Daarom faciliteer ik graag vanuit één van mijn inspirerende ruimtes op Landgoed Beukenrode in de bossen van de Utrechtse Heuvelrug, organisaties en de mensen daarbinnen bij hun ontwikkeling.

“Bloemen bloeien waar ze de ruimte krijgen, mensen en ideeën ook”.

Warmer organiseren & Regeneratief organiseren

De triquetra is het logo van Du Soleil. Het geeft aan dat alles met elkaar in oneindige verbinding staat (heilige geometrie).

Aan de hand van de triquetra laat Solita organisaties vanuit een geheel ander perspectief zien, voelen en ervaren welk potentieel er is op het gebied van samenwerking in en tussen organisaties en andere stakeholders zoals dier en natuur. Ze krijgen hierdoor o.a. zicht op:

  • Waarom een samenwerking niet lekker loopt en welke stappen hierin in te zetten;
  • De potentie van nieuwe samenwerkingsverbanden;
  • Mogelijkheden om meervoudige waarde te creëren en/of regeneratief te organiseren;
  • Wat te DOEN om de betrokkenheid bij ambities en doelstellingen te vergroten.

We consulted Solita Bruning to grow the engagement of our employees and servant leadership skills within our managers. Solita kicked it off in a great way. Change is happening. I recommend Solita as a specialist in organizational development. A warm heart for the people and a result driven approach.

Solita weet, zonder het te bereiken doel ook maar enig moment uit het oog te verliezen, het vertrouwen te winnen, ook van degenen die de verandering moeten ondergaan. 

Solita is in staat om op respectvolle wijze exact te benoemen wat de pijnpunten zijn en op welke manier men daarmee om zou kunnen gaan. Op die manier helpt zij mensen hun eigen keuze te maken.

Solita is een professional die niet alleen helpt bij het ontwikkelen van een visie, maar ook in staat is om die visie om te zetten in beleid en concrete uitvoering. Met haar ervaring en haar prettige persoonlijkheid haal je een adviseur binnen die echt toegevoegde waarde heeft voor een organisatie.

Ik heb Solita leren kennen als een gepassioneerde vrouw die in staat is een ieder bewust te laten zijn van zijn of haar eigen verantwoordelijkheid in veranderprocessen. Hierdoor vinden er o.a. daadwerkelijk positieve veranderingen bij mensen plaats.

Solita’s waarde zit hem met name in de perfecte balans tussen haar intelligentie, zakelijk inzicht en zelfstandigheid in opereren enerzijds, en haar gevoel en warmte voor mensen op alle niveaus anderzijds.

Biografie Solita Brüning

Nieuwsgierig en leergierig

Solita Brüning (1972), getrouwd en heeft 3 kinderen, is als klein kind al nieuwsgierig naar wat anderen drijft om te doen wat ze doen. Zij start haar professionele ontwikkeling aan de HEAO bedrijfskunde, gevolgd door een studie Internationale marketing & Management aan de Universiteit van Lyon (Frankrijk). Na het ontmoeten van andere culturen tijdens een grote wereldreis, doet zij werkervaring op in de sales, HRM- en organisatie advies.

In 2001 richt zij Du Soleil Organisatie Ontwikkeling op, waarmee zij organisaties en de mensen daarbinnen faciliteert bij de implementatie van een nieuwe organisatiestrategie en/of -cultuurverandering.

Een dag niet geleerd is een dag niet geleefd

Solita zorgt dat zij geïnspireerd blijft door reflectie, opleiding en feedback van haar klanten. Zij volgt nog opleidingen in o.a. organisatie advies; coaching; design thinking, theory-U; intuïtieve ontwikkeling en kwantumfysica (energiemanagement). Bij deze studie leert zij hoe vanuit haar intuïtie organisaties en mensen in hun energie te zetten en te laten stralen!

Verder omschrijven anderen Solita als creatief, associatief, empathisch, optimistisch en resultaatgericht.