Hoe ziet jouw organisatie er uit in de (nabije) toekomst?

Jij weet dat er iets anders nodig is, maar wat dan en hoe?

Nu is het moment om het verschil te maken

Denk jij daar ook zo over, maar weet je niet precies waar je moet beginnen? Is jouw organisatie nog te weinig bezig met de langere termijn wat jou betreft? Of gaat het je niet snel genoeg? Dan is de leer- en dialoogcirkel voor verschilmakers zeker iets voor jou. Samen met andere professionals gaan we in gesprek over hoe we het verschil zouden kunnen maken, delen we met elkaar ervaringen die hebben gewerkt of juist helemaal niet.

Minder extern, meer zelf doen!

Bij Du Soleil geloven we dat “Alle antwoorden al aanwezig zijn, het is slechts een kwestie deze te weten ontsluiten”. Vele consultancy uren zijn daarom niet nodig!

Verschilmakers zien wat er nodig is, let’s do it!

In de leer- & dialoogcirkels voor verschilmakers geef jij, als verschilmaker, samen met andere professionals jullie organisatie ontwikkeling duurzaam vorm en richting.  Je gaat in gesprek met elkaar over hoe we het verschil kunnen maken om energieke of zelfs regeneratieve organisaties/samenwerkingsstructuren te creëren voor een betere toekomst voor mens en natuur. . Wil jij het verschil maken en hier graag samen met anderen handen en voeten aan geven? Meld je dan aan!

Wat levert een leer- en dialoogcirkel op:

 • ENERGIE!
 • De echte dialoog en
 • aanpak om het verschil te maken in en met jouw organisatie
 • Verhoogde betrokkenheid
 • Andere perspectieven
 • Zien van (organisatie) potentieel door holistisch kijken
 • Beweging van binnenuit door persoonlijke groei
 • Vergroting van het bewustzijn
 • Anders samenwerken
 • Doelen bereiken met minder inspanning
 • Een energieke of zelfs regeneratieve organisatie!

Versnellen doordat je het samen doet

De leer- en dialoog cirkel is echt iets voor jou omdat je

 • In een veilige omgeving wilt experimenteren, leren en ontwikkelen met andere professionals;
 • Het volledige (organisatie) potentieel wilt benutten;
 • Over de grenzen van je eigen afdeling / organisatie wilt kijken,
 • Weet dat het anders moet en hierin graag leert van anderen;
 • Nieuwsgierig bent naar andere perspectieven;
 • Grip wilt krijgen op de onderstroom;
 • Meer toegevoegde waarde wilt leveren;
 • Weet dat het betrekken van de juiste stakeholders veel beter resultaat oplevert;
 • Een toekomstbestendigs samenwerkingsstructuur wilt neerzetten;
 • ……

In de leer- en dialoogcirkels leer je ook meer over

Organisaties die niet willen worden ingehaald doen het anders. ze richten zich op toegevoegde waarde in plaats van economische groei. Welke toegevoegde waarde geeft jouw organisatie?

Om organisaties te bouwen die toekomstbestendig zijn hebben we mensen nodig die richting (durven te) geven vanuit ECO (samen, geven, delen, verbinden, luisteren, respect en aandacht voor alles wat leeft staat voorop) in plaats van EGO (geld, macht, hebzucht, nemen en materiële rijkdom staat voorop).

Mensen die buiten de lijntjes durven te kleuren, energie krijgen van samenwerken voor het grotere geheel en wars zijn van machtsstructuren. Deze mensen doen aan zelfreflectie en willen vooral vanuit hun eigen talent een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de organisatie naar een waarde-toevoegende samenwerking.

Bewegen van de oude naar de nieuwe wereld, van ego naar eco, van economische groei naar toegevoegde waarde, mooi gezegd, maar hoe komen we daar?

We zien veel organisaties aan de slag gaan met structuur, processen en communicatie. Terwijl komen tot oplossingen voor complexe uitdagingen begint met bewust zijn van de mindset die hierbij nodig is. Vanuit welke bril kijk jij naar de wereld?

We nemen de wisselwerking tussen de structuur, processen en cultuur  waarin de organisatie opereert, onder de loep: we onderzoeken welke (collectieve) mindset aanwezig is en welke nodig is om toekomstbestendig te worden. 

Er zijn al veel initiatieven die zich richten op duurzaamheid, circulair ondernemen, klimaatbeheersing, en een eerlijkere wereld. We zien start-ups die de gevestigde orde inhalen doordat ze, door anders te kijken, nieuwe business modellen van toegevoegde waarde neerzetten. Opvallend hierbij is de bezieling, de visie en de positieve kracht die ermee gepaard gaan.

Ondertussen gaan er ook organisaties door op de oude voet, ze blijven opereren vanuit machtsstructuren en bedenken top down oplossingen. Dit doorbreken is ons inziens wat er nodig is, maar dit is niet eenvoudig. Het ego staat ons nog wel eens in de weg. De dynamiek van ego’s in en tussen mensen zien en vertalen naar wat zij ons daadwerkelijk willen vertellen, geeft ruimte voor een volgende stap.

We gaan luisteren: Wat zeggen en doen jouw ego’s in de organisatiecontext en hoe verhouden deze zich tot jouw visie en werkelijke dromen? Hoe beweeg je van ego naar eco?

Bewegen van de oude naar een nieuwe wereld, niet wetend en onderzoekend gaan DOEN, betekent: loslaten van oude patronen, uit je comfortzone stappen, spelen en lef tonen! De als sinds de industriële revolutie ingezette manier van samenwerken moet veranderen om te overleven. Dit begint met bewustwording van je eigen handelen hierbinnen.

Je luistert naar anderen: waar vinden zij dat jij meer ruimte kunt geven? Waar mag jij nu naar luisteren? Ontdek hoe je anderen meer ruimte kunt geven om hun talenten in te zetten, door ruimte te geven aan jezelf. Waar krijg jij energie van, wat zijn jouw belemmerende overtuigingen en waar haal jij je bezieling vandaan?

Durf je het aan om jouw medewerkers de ruimte te geven zodat zij de verantwoordelijkheid pakken voor jullie gezamenlijke toekomst? Heb je het lef om los te laten en ‘niet te weten’? Kun je open staan voor onverwachte wendingen en in een hart tot hart verbinding vanuit alle openheid met je medewerkers vooruitgaan?

Nu je in de veilige setting van gelijkgestemden jouw persoonlijk leiderschap ontwikkelt en bewust bent van je mindset ga je ondertussen in de praktijk experimenteren met jouw Netwerk van verschilmakers.

In de leer- dialoog cirkels wordt geluisterd naar de verschilmakers die hieraan deelnemen. Maar hoe betrek je nu de rest van de organisatie bij de ontwikkeling ervan? De leer-& dialoog cirkels  zijn het startpunt voor een steeds groter wordende community van medewerkers die zich ook willen verbinden aan de organisatie ambities.

Jullie leren hoe je een katalysator kunt zijn voor de medewerkers die nog niet ‘aangehaakt’  zijn of in de weerstand zitten.

In de leer- & dialoogcirkels gaan we aan de slag met het creëren van jouw interne netwerk van verschilmakers. We kijken naar wie of wat de energiegevers en -vreters zijn in de organisatie en leren hoe je energievreters kunt transformeren in katalysators van de organisatie ontwikkeling. en je krijgt onder andere inzicht in hoe jij je de juiste medewerkers aan boord houdt en aantrekt. 

Nu jouw medewerkers met volle energie aan de slag zijn, is het voor jou als leider van belang het grotere geheel te blijven overzien en waar nodig bij te sturen. Hoe verhoudt jouw team zich tot het grotere geheel? Is het een onderdeel van een grotere organisatie, of is het de organisatie? Welke dynamieken spelen er in de omgeving en kun je/kunnen jullie hier invloed op uitoefenen?

Je maakt kennis met de grondbeginselen van het energetisch beheren van je team/organisatie. Dit kun je omdat je hebt geleerd wat jij nodig hebt om vanuit jouw persoonlijke balans te handelen.

Je hebt helder welke vervolgstappen jij en welke je met je team/organisatie gaat zetten.

Voor wie

De leer- en dialoogcirkels zijn bedoeld voor

 • Verschilmakers die nieuwsgierig zijn naar andere perspectieven en een bijdrage willen leveren aan de organisatie ontwikkeling en/of nieuwe vormen van samenwerken in en tussen organisaties;
 • Leiders die willen dat de medewerkers de organisatie ontwikkeling vorm en richting geven;

De kracht van de leer-en dialoogcirkels zit hem mede in de kruisbestuiving. Dat kan binnen de organisatie, of over organisatiegrenzen heen.

Waar

Bij Du Soleil zijn we ervan overtuigd dat je beter ziet wanneer je afstand neemt.

De leer- en dialoogcirkels vinden plaats bij Du Soleil Organisatie Ontwikkeling op Landgoed Beukenrode in de bossen van de Utrechtse Heuvelrug.
In overleg kan het ook op een andere locatie.

‘De samenwerking tussen ons en Solita kenmerkte zich door de energie die tijdens de sessies ontstond. Solita was verfrissend, positief en hield ons een spiegel voor. Door onze kruisbestuiving ontstonden nieuwe ideeën, waarvan verschillenden al direct in de praktijk konden worden gebracht.

Resultaat van Solita’s inzet is ook dat we nu veel sneller denken in verdienmodellen, in plaats van alleen in resultaat. Wat zit er in voor onze klant én voor ons. We merken dat dit erg op prijs wordt gesteld door onze doelgroep.’

“Solita heeft zowel oog voor ieders persoonlijke drijfveren als voor de dynamiek van de organisatie in zijn geheel. Ze weet al haar kennis en expertise heel vraaggericht en situatiegericht toe te passen. Tijdens verschillende sessies met mijn team maakte ze gebruik van steeds nieuwe en verrassende instrumenten die ons handvatten gaven en de inspiratie om samen verder te bouwen aan onze visie en onze plannen. Daarbij geeft ze aandacht aan dat wat er op dat moment ter tafel komt, zonder het doel van de sessie uit het oog te verliezen.”

De uitdagingen van vandaag vragen om anders kijken en acteren.

Top down organisatie ontwikkeling past (al lang) niet meer bij deze tijd. Alleen samen, door het betrekken van verschillende perspectieven, is het mogelijk om toekomstbestendige organisaties/samenwerkingsstructuren te creëren.