Jullie wens is een gezonde organisatie met een lerende mindset. Iedereen levert vanuit hoge betrokkenheid een bijdrage en krijgt energie van het werken met elkaar aan dezelfde ambities. Of….?

De nieuwe strategie wordt onvoldoende opgepakt; mensen blijven doorgaan op de oude manier; de waan van de dag regeert; het ziekteverzuim en personeelsverloop zijn ongewenst hoog.  Projecten lopen stroef. Jullie hebben al van alles geprobeerd, maar weten het niet meer. De Energie Scan geeft vanuit een nieuw perspectief  inzicht in welke doelgerichte stappen te zetten.

Ontdek de vitaliteit van je organisatie

In organisaties waar voldoende levensenergie is, worden ambities (doelen) met minder inspanning gerealiseerd en werken mensen met voldoening en inspiratie samen. Er is sprake van een samenhangend, vruchtbaar en zinvol geheel dat zorgt voor overzicht.

Ontdek de vitaliteit van de organisatie, doe een Energie Scan

De Energie Scan

In hoeverre voelen de medewerkers zich verbonden met de visie en strategie?  Hoe is de verbinding tussen boven- en onderstroom ? Hoe groot is het zelf-organiserend vermogen? Hoe is het gesteld met de vitaliteit in de organisatie? In welke mate is er sprake van energievreters (stress en blokkades)? Zijn er specifieke verstoringen van binnenuit of buitenaf? Hoe is het gesteld met het communicatieve vermogen?

In de Energie Scan onderzoeken we tot 62 aspecten van de aanwezige energie op leiderschapsniveau, realisatieniveau, hart- en communicatie niveau.

De Energie Scan en het Inspired Systems Program vinden hun oorsprong in de kwantum fysica, resonantietherapie en zijn verrijkt met ruim 22 jaar kennis en ervaring op het gebied van organisatiekunde en -ontwikkeling.

Verbind de bovenstroom met de onderstroom – Aanpak

Energie Scan

De Energie Scan geeft inzicht in hoeverre er voldoende  levensenergie aanwezig is in de organisatie om de ambities te realiseren. Deze nulmeting bestaat uit:

 • Intakegesprek: vaststellen ambities, verlangens en doelen
 • Energie Scan
 • Uitgebreid visueel rapport
 • Inzicht in welke mate het stroomt in de organisatie
 • Inzicht in hoeveel levensenergie er is om ambities te bereiken
 • Feedback sessie met resultaten
 • Praktische tips voor vervolgstappen
 • Presentatie voor gewenste doelgroep

€ 2599,-

Inspired Systems Programm

De inzichten uit de Energie Scan zijn voor jou aanleiding om je verder te laten ondersteunen bij het met minder inspanning realiseren van jullie ambities.

Het Inspired Systems Program heeft tot doel om die punten te verbeteren waar de energie onvoldoende stroomt en zo de gewenste doelen met minder inspanning te behalen.

 • 2 wekelijkse vaststelling van de verbinding bovenstroom- onderstroom
 • Begeleiding op basis van wetenschappelijk bewezen technieken op het gebied van energie en informatie
 • 6 wekelijkse feedback-coaching sessie over vervolgstappen en aandachtspunten
 • Begeleiding in zelf te leren werken met de ontbrekende sleutel  in organisatie ontwikkeling (energie en informatie)
 • Inzicht in energievreters en hoe deze om te zetten in energiegevers

Prijs op aanvraag

‘Veel organisatiedoelen zijn behaald met minder moeite. Ik heb goed kunnen ervaren wat de energetische ondersteuning van Solita heeft gedaan’.