Laatst sprak ik iemand die werkt bij een organisatie die aan de vooravond staat van een grote fusie waarbij veel mensen ontslagen worden. Nieuwsgierig vroeg ik door hoe het traject wordt aangevlogen en hoe hij zich daarbij voelt. Het bleek dat hij in november te horen had gekregen dat er veel mensen uit moesten, maar dat hij verder niet wist hoe het traject zou verlopen (het is nu februari). Toen ik hem vroeg hoe hij zich hierbij voelde, kwam daar niet een geheel onverwacht antwoord, namelijk dat hij zich vreselijk onzeker voelde over de situatie, niet goed wist wat hij moest doen en dat zijn motivatie ver beneden pijl was gezakt.

Nog te vaak hoor ik dergelijke verhalen waarbij men vergeet/niet weet hoe medewerkers op een ‘menselijke’ wijze mee te nemen in het veranderingsproces. Steeds weer vraag ik mij af, waarom? Ziet men het belang niet? Interesseert het ze niet, of is het daadwerkelijk onwetendheid?

Dat de motivatie daalt, zou voldoende aanleiding moeten zijn voor een werkgever om op zoek te gaan naar hoe je de toko wel draaiende kunt houden tijdens de verbouwing.

Daar komt bij dat je medewerkers meer weerstand vertonen wanneer zij zich niet erkend voelen tijdens het veranderingsproces. Dit zie je later gegarandeerd terug in de het kostenplaatje van ontslag.

Daarom hoog tijd om meer te leren over het met positieve energie ontslaan van medewerkers.

Creëer een win-win situatie bij ontslag

Ervaringen laten zien dat boventalligheid vaak leidt tot onnodige

 • commotie
 • lange doorlooptijd
 • slechte resultaten en
 • hoge kosten!

Dit is niet nodig!

Het creëren van een win-win situatie is noodzakelijk, want

 • Onder uw medewerkers zitten mogelijk uw (potentiële) klanten
 • Met arbeidsmarktkrapte in zicht wil je geen slecht imago hebben
 • Ook klanten zijn gevoelig voor organisaties die niet netjes met hun medewerkers omgaan
 • Wet – en regelgeving is niet ingespeeld op emoties
 • De energie die het afvloeien van mensen teweeg brengt heeft aanzienlijke impact op de organisatie die achterblijft

Ik geloof dat het mogelijk is om op een positieve wijze invulling te geven aan iets dat op het eerste gezicht helemaal niet positief lijkt, waardoor het bedrijfs- en individuele imago overeind blijft en medewerkers verder kunnen, een win-win situatie voor iedere betrokkene!

Wil je ook:

 • Het schip zorgeloos op koers naar haar nieuwe bestemming begeleiden?
 • Boventallige mensen snel en professioneel begeleiden naar een plek buiten de organisatie
 • Dat de kosten lager zijn vanwege o.a. zeer goed alternatief voor advocaten
 • Onnodige commotie wordt voorkomen door goede, transparante communicatie en begeleiding
 • Dat de organisatie direct doorstart met achtergebleven gemotiveerde medewerkers
 • Een win-win situatie voor werkgever én werknemer
 • Een positief imago behouden
 • Je mensen goed terecht komen?

Dan kun je zelf al heel veel doen:

 1. Gebruik dezelfde veranderstrategie voor zowel de vertrekkende als achterblijvende medewerkers
 2. Richt het proces transparant in en handel transparant (communiceer op tijd)
 3. Geef ruimte aan en luister naar de ontstane energie (emoties etc)
 4. Door ruimte te geven en te luisteren naar ontstaat verbinding met je mensen, waardoor dialoog mogelijk wordt en ruimte ontstaat voor beweging
 5. Zorg voor een ‘persoonlijke uitlaatklep’,  een vertrouwenspersoon, die invloed kan uitoefenen op het veranderproces en waar iemand zijn/haar verhaal kwijt kan, emoties mag laten zien, (persoonlijke) vragen kan stellen. Zo creëer je vertrouwen (tenzij je dit natuurlijk als manager al zelf voor elkaar hebt gekregen).
 6. Vanuit vertrouwen ervaren mensen meer ruimte om een eigen weg te kiezen

Wat kan Du Soleil hierin betekenen?

Minder kosten, positiever resultaat bij ontslag en boventalligheid is een concept aangeboden door Du Soleil in samenwerking met een loopbaan- en outplacementcoach en arbeidsjurist, opererend vanuit dezelfde positieve visie op boventalligheid en ontslag. Vanuit de rollen van procesbegeleider; uitlaatklep; outplacement- en loopbaancoach en arbeidsjurist ondersteunen wij alleen organisaties die willen dat:

 • hun mensen goed terecht komen
 • hun imago positief blijft of zelfs versterkt
 • de kosten zo laag mogelijk zijn
 • de onderneming positief doorstart met de achtergebleven mensen

Meer weten? Neem contact op.