Angst, teruggrijpen op controle, het is een beweging die ik de laatste tijd weer zie toenemen bij mensen en in organisaties. Het is een natuurlijke beweging die we eigenlijk allemaal wel eens maken wanneer zaken onder spanning staan; angst zorgt ervoor dat we teruggrijpen naar oude gewoontes.

Als ondernemer heb ik eigenlijk altijd wel een basisvertrouwen dat het goed komt, maar wanneer ik eerlijk ben naar mezelf, daagt ‘geld’ me soms wel uit om af te wijken van mijn hart keuzes. Herken je dit? Toch ben ik er van overtuigd dat wanneer we ons hart volgen, alles juist meer gaat stromen. Ditzelfde geldt voor organisaties. Wanneer je overigens echt gaat luisteren naar de onderstroom, weet je dat controle geen oplossing (meer) is.

Oude systemen hebben hun houdbaarheidsdatum bereikt

We leven in een tijd waarin organisaties en de mensen hierbinnen zich steeds sneller moeten kunnen aanpassen, wendbaar zijn. Bewegen van A naar B met focus op groei, kosten en efficiency, passen niet meer in het huidige tijdsbeeld. Oude systemen hebben hun houdbaarheidsdatum bereikt.

Het valt mij op dat veel organisaties nog steeds hetzelfde blijven doen, maar nu ook nog met minder mensen. Dit levert in deze tijd niet meer het beste resultaat op, het helpt onze samenleving niet verder. Een collectieve burn-out is al in gang gezet. Hoe bewegen we naar een opwaartse spiraal?

Loskomen van de structuur en hoe je het ‘hoort te doen’, lijkt hoogste prioriteit om effectief te blijven. Maar vooral ook om geïnspireerd aan het werk te blijven. Niets is zo vermoeiend als dingen ‘voor de bühne’ doen, waarvan je zelf al weet dat het niet echt bijdraagt. Soms is er een ‘frisse blik’ nodig om hier weer even aan herinnerd te worden.

Systemen kunnen alleen veranderen, als mensen veranderen

De verandering die nu nodig is, vraagt om een transformatie van binnenuit, vanuit de mens zelf. Een beweging naar het hart. Het is mij de afgelopen jaren, als organisatie ontwikkelaar, duidelijk geworden dat ‘de structuur, de cultuur en processen’  veranderen niet meer werkt. Inmiddels zitten we in zo’n grote transitie, (r)evolutie eigenlijk, dat dit een volledig andere manier van kijken van ons vraagt.

Door de mens (het hart) centraal te zetten, kan men vanuit deze krachtige (collectieve) energie samen onderzoekend duurzaam ontwikkelen en innoveren. Dit leidt tot een holistische kijk op de organisatie en dus haar plek in de grotere context van mens en samenleving (aarde).

Jan Rotmans legt het in onderstaand filmpje nog eens helder uit:

De vraag is natuurlijk; where to start?

Het antwoord is simpel, de weg uitdagend:
Het start namelijk allemaal bij jouzelf. Of zoals Jan Rotmans het zo mooi zegt: “We kunnen het systeem of de situatie waar we in zitten, niet als excuus gebruiken”. De transformatie die nu nodig is, is een transformatie van binnenuit.

De frisse blik die organisaties vandaag nodig hebben start bij jou! Door zelf zo nu en dan uit de waan te stappen, de stilte op te zoeken en/of met anderen op meer afstand waar te nemen wat er gaande is. Zo krijg je, weet ik inmiddels uit ervaring, nieuwe inzichten en perspectieven.

Met ingang van 1 november 2023 bied ik leiders en medewerkers de mogelijkheid om met regelmaat uit de waan te stappen, terug te komen bij jezelf en vanuit daar te verbinden met de ander én te zien wat nodig is. Van een laagdrempelige wandeling tot een maandelijks programma. Alles is mogelijk. Ik geloof dat we nu de vertraging mogen opzoeken om met elkaar te versnellen. Als letterlijke en figuurlijke space holder, business energy coach en facilitator heet ik je van harte welkom op Landgoed Beukenrode, in de prachtige bossen van de Utrechtse Heuvelrug te Doorn. Hier ontdek je hoe je vanuit een ander perspectief kunt leren kijken naar de uitdagingen waar jullie voor staan. Met als doel om met minder inspanning en meer energie jullie ambities te verwerkelijken. Klik hier en kijk op mijn website wat er allemaal te doen is of neem contact met mij op. Met een energieke organisatie samen op weg naar een regeneratieve samenleving!