Is er vruchtbare grond voor mijn ambities?

Zittend op mijn “bank van vergezichten”, dromend voor mij uitkijkend naar de bomen in het bos, de herten bij het water, komen er steeds meer ideeën in mij op over wat ik hier, in mijn locatie op het landgoed allemaal zou kunnen doen. Het bos, de ruimtes, het uitzicht, het licht, de wandeling, het zet mij allemaal aan tot creativiteit. Alleen…hoe weet ik of er vruchtbare grond is voor deze ambities?

Hoe weet je of er grond is voor jullie ambities?

Onlangs kregen we de vraag van de directeur van een opleidingsorganisatie in hoeverre zijn organisatie klaar is om te groeien?

Deze directeur blijkt mooie ambities te hebben met zijn organisatie, hij ziet het al voor zich. Alleen, zijn de organisatie, het personeel en het bestuur er klaar voor? Hebben zij eenzelfde beeld van de toekomst?

We boden hem aan om een energyscan van zijn organisatie te laten maken. Deze energyscan is niet een standaard organisatie scan. Deze scan geeft onder andere helderheid over zaken die onder water spelen; ruis die er bestaat rondom onbesproken zaken, maar die er wel zijn; en zaken waar je niet direct de vinger achter krijgt.

90% van succes wordt beïnvloed door wat niet zichtbaar is

De directeur is zich volledig bewust van de invloed van niet zichtbare zaken op zijn succes. Hij wilde daarom graag vanuit dit andere perspectief zien in hoeverre zijn organisatie klaar is om te groeien.

In de resultaten van de scan werd zichtbaar dat de directeur net iets te ver voor de troepen uitloopt. We zagen ook dat hij een geschikte, bevlogen en geïnspireerde leider is, die er goed met zijn aandacht op zit, de uitdaging ligt in de daad bij het woord voegen.

Verder blijkt de organisatie al behoorlijk coherent. Met andere woorden de organisatie energie vormt al een omgeving een ‘sfeer’ waarin de ambities kunnen worden gerealiseerd. De communicatie heeft nog veel aandacht nodig. De medewerkers hebben zelf voldoende ideeën over hoe hun werk te doen en hun zelf organiserend vermogen is groter dan dat van het management. Dit brengt het risico mee dat zij juist te veel hun eigen ding gaan doen. Ook zien we dat er verdeeldheid is op de werkvloer.

Op de kernvraag of de organisatie klaar is om te groeien, laat de energyscan een positief beeld zien. Tegelijkertijd is helder geworden dat er eerst nog wat zaken verder op orde moeten worden gesteld.

Een röntgenfoto van je organisatie

De energyscan toont de energetisch sterke en zwakke punten van de organisatie als op een röntgenfoto.

Je krijgt in een oogopslag zicht op hoe de leidinggevenden en medewerkers zich verhouden tot de organisatie doelstellingen.

Vanuit daar zie je direct wat de eerstvolgende stappen zijn die gezet moeten worden om je doelstellingen met minder inspanning en meer plezier te bereiken.