Het wordt tijd dat er ‘meer warmte’ komt tussen burgers, ondernemers en instanties. We moeten elkaar helpen in plaats van achter de broek aan zitten. Dat maakt het echt voor iedereen veel leuker en voorkomt een hoop ellende; minder faillissementen, minder aanvragen voor uitkeringen (werkloosheid), minder zieken. Daar hebben we toch allen belang bij?

‘Warmer organiseren’ is niets anders dan samen de wereld leefbaar maken, maar ook je eigen wereld leefbaar maken. Samenleving, hoe ver staat dit af van de ondernemer, hoe ver staat dit af van de controlerende instantie? En hoe brengen we deze partijen ‘dichter bij elkaar’ met als doel elkaar te versterken en de crisis zijn impact doen afnemen? Eigenlijk gaat het over hoe we samen verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de wereld waarin we leven. En die verantwoordelijkheid nemen begint bij jezelf.

De gedachte achter warmer organiseren is dat iedereen met elkaar in verbinding staat. We kunnen niet zonder elkaar (en ook niet zonder onszelf😉).

Wanneer de verbinding tussen ondernemer, klant en maatschappij (overheid, milieu) of toeleverancier zo sterk is als in de gedachte achter ‘warmer organiseren’, dan vertaalt zich dat in de praktijk naar:

  • Samen (meervoudig) waarde creëren (bouwen aan een mooiere wereld én een stijging van omzet)
  • Pro-activiteit en verantwoordelijkheid 
  • Meer openheid en dus verbinding en vertrouwen in elkaar, hetgeen weer leidt tot meer energie en betere samenwerking

Deze aspecten kun je in de huidige markt schitterend vertalen naar waar veel organisaties op dit moment voor staan: hoe houd je je hoofd boven water? Waar hou je je aan vast? 

Enkele voorbeelden:

  • De gemeentelijke organisatie werkt meer samen met toeleveranciers van vergelijkbare diensten, omdat deze veel dichter bij hun (gezamenlijke) klant zitten en omdat de gemeente minder middelen heeft te besteden.
  • De accountant richt zich meer op pro-actief advies, dit voorkomt wellicht een hoop faillissementen.
  • De bankier leeft zich meer in in de situatie van zijn (potentiele) klant en is zich bewuster van de impact van zijn imago. Met status, geld en macht gaan we er vandaag de dag niet mee komen, het voorkomen dat mensen in de schuldsanering komen is belangrijker. Ook voor de bankier geldt: ga ‘warmer organiseren’, maak de 3 –hoek rond.
  • De ondernemer draagt een grotere verantwoordelijkheid dan alleen die voor zijn eigen onderneming. De onderneming maakt onderdeel uit van de maatschappij in termen van werkgelegenheid, milieu, gezondheid, etc.
  • Et cetera

Onze maatschappij, maar de crisis waarin wij ons bevinden des te meer, vraagt om ‘warmer organiseren’, voor het belang van het totaal en dat van je onderneming!

Verder praten?