Wendbaarheid en innovatie vermogen vergroten

Grip op de onderstroom

Door vanuit vertraging te versnellen

Van tijdmanagement naar energiemanagement

Personeelsuitdagingen, ziekteverzuim, technologische ontwikkelingen, milieu, etcetera… In veel organisaties zien we dat de spirit is verdwenen, mensen zijn aan het rennen. Het is dweilen met de kraan open, zo lijkt het. Hier wordt de gezondheid van mensen en dus van organisaties niet beter op. Boven de oppervlakte lijken mensen gecommitteerd, maar onder water is er veel meer aan de hand. 

Van tijd- naar energiemanagement

Energy flows

Alles wat je aandacht geeft groeit

De neiging bestaat om oplossingen te zoeken in structuur, processen en relaties. Oftewel teruggrijpen op controle, nog meer doen van hetzelfde en nog harder werken.  Door de aandacht te verleggen van tijd naar energie, ontstaat er een andere focus, een nieuw perspectief!

Hoe houden jullie je bewustzijn op de ambities, intenties en doelen en laten jullie je niet afleiden door de waan van de dag? 

Vanuit vertraging versnellen, omdat je ziet wat mogelijk is

Verbind bovenstroom met onderstroom

De spanning doorbreken die er staat op de drukke agenda en met regelmaat uit de waan stappen? Precies daar zit de potentie om het bewustzijn op de ambities, intenties en doelen te vergroten en ze daardoor juist met minder inspanning te bereiken! Het is een gewoon zo dat we dan veel effectiever zijn!

Door met vaste regelmaat bewust stil te staan bij wat jullie willen bereiken, komen ratio en intuïtie beter in balans (hoofd ontmoet hart) en ontsluit je onbenut potentieel. Dit alles zorgt voor een groter bewustzijn van het geheel en maakt dat de dingen meer energie opleveren. Verleg de aandacht van tijd- naar energiemanagement, verbind bovenstroom met onderstroom om meer in lijn te komen met wie jullie daadwerkelijk zijn. En behaal met minder inspanning de doelen. Zo binnen, zo buiten.

Een plek om tot jezelf en elkaar te komen

Welkom op Landgoed Beukenrode, een plek om binnen met buiten te verbinden

en andere perspectieven te zien

Beukenrode schommel

In de bossen van de Utrechtse Heuvelrug biedt Du Soleil een plek aan leiders, pioniers en medewerkers om tot zichzelf én elkaar te komen. Ontdek hoe binnen en buiten, boven- en onderstroom met elkaar te verbinden.

Het mooie van afstand nemen, is dat het je dichter bij inzicht brengt.

Je leert kijken vanuit het perspectief van energie, krijgt meer (be)grip op de onderstroom en leert lopen in het ritme dat past bij jouw organisatie als geheel. Op deze manier realiseren jullie met minder inspanning ambities en doelen. En, de tijdinvestering krijg je ruimschoots terug in de praktijk!

Beweeg van tijd- naar energiemanagement

verbind binnen en buiten, boven- en onderstroom

Ontdek het potentieel van ambities en doelstellingen met een energyscan

De energyscan is een röntgenfoto van de coherentie van de organisatie. Het laat zien in hoeverre het lekker stroomt richting de ambities en doelstellingen. Het geeft inzicht in de onderstroom, de vitaliteit, de mate van betrokkenheid van diverse stakeholders, het zelf organiserend vermogen en in hoeverre binnen en buiten synchroon zijn.

Een energyscan geeft een nieuw perspectief op de draagkracht en haalbaarheid van de doelstellingen en – ambities binnen het gewenste tijdsbestek.

Neem deel aan het “Stap uit de waan – in de lead’ programma

om te versnellen, door met vaste regelmaat te vertragen.

Check met vaste regelmaat in: om te leren van wat geweest is, te zien of je op koers bent en te ontdekken wat zich de periode erna mag ontvouwen. Leer kijken vanuit een nieuwe perspectief, geef ruimte aan wat gehoord wil worden, voer een hart tot hart dialoog. Door te bewegen van tijd- naar energiemanagement, te vertrouwen op het proces realiseren jullie met minder inspanning je doelen.

Start een leer- en dialoogcirkel

Het is tijd om buiten de lijntjes te kleuren om zo meer potentieel van jouw organisatie in te zetten. Dit vraagt soms om lef! Lef tonen en stappen zetten is makkelijker wanneer je dit samen DOET. Start een leer- en dialoogcirkel, want de kennis is al aanwezig, het is slechts een kwestie deze te weten ontsluiten.

Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg (A. Einstein)