Luisteren, openheid en lef zijn nodig om te verbinden en beweging te creëren’

Alle kennis en wijsheid om te ontwikkelen is in de mensen zelf aanwezig. Het is slechts een kwestie deze te weten ontsluiten.

Solita heeft ruim 20 jaar ervaring in de begeleiding van de ontwikkeling van organisaties en de mensen daarbinnen. Zij is er, gedurende haar loopbaan, als organisatie ontwikkelaar en transformatiecoach, van overtuigd geraakt dat de dynamiek tussen leidinggevenden en medewerkers en de aansluiting van hen met de buitenwereld, de grootste rol speelt bij het succes van een organisatie (en het geluk van de medewerker zelf).

Het is haar visie dat alle kennis en wijsheid om vooruit te komen in de mensen zelf aanwezig is. Het is  slechts een kwestie deze te weten ontsluiten.

Andere keuzes maken op grote schaal wordt steeds urgenter. Door af te stappen van het traditionele consultancy model wil Solita versnelling aanbrengen in het toekomstbestendig maken van organisaties, zodanig dat hun impact als ook die van de medewerkers vergroot. Deze nieuwe manier van begeleiden van organisaties en de mensen daarbinnen onderstreept haar visie nog eens extra.

Organisaties en mensen in hun energie zetten waardoor hun impact vergroot

Solita laat vanuit verschillende perspectieven organisaties en de mensen daarbinnen zien, ervaren en voelen hoe zij de energie in de organisatie, in zichzelf en met de ander, beter kunnen laten stromen.

Zij gelooft dat wanneer we oprecht luisteren naar onszelf en de ander, een ieder vanuit zijn eigen kracht en talent van toegevoegde waarde kan zijn voor het grotere geheel. Hierin stappen zetten vraagt echter om openheid en lef! Vanuit hier kan er echt verbinding worden gemaakt met de ander en een goede dialoog worden gevoerd.

De grootschalige uitdagingen in de wereld om ons heen vragen om andere manieren van kijken. Solita faciliteert op energieke en resultaatgerichte wijze organisaties, leiders en medewerkers in het leren luisteren naar andere geluiden, open te leren zijn en ruimte te geven aan dat wat zich aandient, om vanuit daar lef te tonen en toekomstbestendige stappen te zetten.

Het is haar diepe wens dat er meer gelijkheid in de wereld is. Hier is dan ook haar drive te vinden om organisaties te faciliteren in hun beweging van hiërarchische structuur naar samenwerkingen op basis van talenten en betekenisgeving. Van ego naar eco, voor een mooiere wereld met gelijke kansen met vooral veel positieve energie!

Warmer organiseren

De triquetra is het logo van Du Soleil. Het geeft aan dat alles met elkaar in oneindige verbinding staat.

Aan de hand van de triquetra laat Solita organisaties nieuwe mogelijkheden ontdekken. Het biedt inzichten in de potentie van organisaties om nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan. Maar het model gaat veel verder: het heeft een gelaagdheid in zich. Je kunt er mee ‘afdalen’ van maatschappij, organisatie(s), teams, naar individu. De onderliggende toon is: luisteren, ruimte geven, lef tonen die op alle niveaus vertaald kan worden naar wat te DOEN om betrokkenheid bij gezamenlijke belangen en verbinding met elkaar te vergroten.

Solita noemt dit het transformatiemodel van ‘Warmer organiseren’, omdat zij wenst dat er meer openheid, warmte en gelijkwaardigheid in de wereld komt en dat mensen en daarmee ook organisaties stralen bij wat zij doen en wie zij zijn.

We consulted Solita Bruning to grow the engagement of our employees and servant leadership skills within our managers. Solita kicked it off in a great way. Change is happening. I recommend Solita as a specialist in organizational development. A warm heart for the people and a result driven approach.

Solita weet, zonder het te bereiken doel ook maar enig moment uit het oog te verliezen, het vertrouwen te winnen, ook van degenen die de verandering moeten ondergaan. 

Solita is in staat om op respectvolle wijze exact te benoemen wat de pijnpunten zijn en op welke manier men daarmee om zou kunnen gaan. Op die manier helpt zij mensen hun eigen keuze te maken.

Solita is een professional die niet alleen helpt bij het ontwikkelen van een visie, maar ook in staat is om die visie om te zetten in beleid en concrete uitvoering. Met haar ervaring en haar prettige persoonlijkheid haal je een adviseur binnen die echt toegevoegde waarde heeft voor een organisatie.

Ik heb Solita leren kennen als een gepassioneerde vrouw die in staat is een ieder bewust te laten zijn van zijn of haar eigen verantwoordelijkheid in veranderprocessen. Hierdoor vinden er o.a. daadwerkelijk positieve veranderingen bij mensen plaats.

Solita’s waarde zit hem met name in de perfecte balans tussen haar intelligentie, zakelijk inzicht en zelfstandigheid in opereren enerzijds, en haar gevoel en warmte voor mensen op alle niveaus anderzijds.

Biografie Solita Brüning

Nieuwsgierig

Solita Brüning (1972), getrouwd en heeft 3 kinderen, is als klein kind al nieuwsgierig naar wat anderen drijft om te doen wat ze doen. Zij start haar professionele ontwikkeling aan de HEAO bedrijfskunde, gevolgd door een studie Internationale marketing & Management aan de Universiteit van Lyon (Frankrijk). Na het ontmoeten van andere culturen tijdens een grote wereldreis, doet zij werkervaring op in de sales, HRM- en organisatie advies.

In 2001 richt zij Du Soleil Organisatie Ontwikkeling op, waarmee zij organisaties en de mensen daarbinnen faciliteert bij de implementatie van een nieuwe organisatiestrategie en/of -cultuurverandering.

Een dag niet geleerd is een dag niet geleefd

Solita zorgt dat zij geïnspireerd blijft door reflectie, opleiding en feedback van haar klanten. In 2002 volgt zij de Opleiding tot organisatie adviseur, gevolgd door de Opleiding tot coach in de zelf confrontatie methode (ZKM) om ook op individueel niveau impact te hebben.

Dwarsdenker

Om open en creatief te kunnen kijken naar organisaties bedient Solita  organisaties uit zo veel mogelijk sectoren. De opleiding Design Thinking wakkert haar creativiteit weer aan en geeft haar nieuwe instrumenten om organisaties door een andere bril te laten kijken.

Positieve energie

Aanvullend op haar nieuwe business model om meer organisaties tegelijkertijd (op afstand) te kunnen faciliteren, start Solita in 2019 met de opleiding Eco Intention (Master in Science – kwamtumleer) en de opleiding Intuïtieve ontwikkeling. Hier leert zij hoe vanuit haar intuïtie organisaties en mensen in hun energie te zetten en te laten stralen!