Zijn jullie organisatie-ambities en doelstellingen volledig in lijn zijn met wat jij als leider daadwerkelijk wilt? Heb je het gevoel dat ze ook realistisch zijn? Kan de organisatie, zoals deze nu is samengesteld dit waarmaken? Wat betekenen die doelstellingen voor jou? Word je er blij van, krijg je er energie van?

Kan jij als leider, net zoals de een dirigent van een orkest de juiste maat en timing aangeven, zodat de muzikanten kunnen volgen met de juiste toon en ritme? Muziek raakt als het coherent is, een organisatie geeft energie wanneer deze coherent is. Zo worden doelstellingen met minder inspanning bereikt en trek je de juiste klanten aan.

De energyscan geeft zicht op hoe coherent de diverse onderdelen zijn van de organisatie, niet op dat wat je daadwerkelijk ziet, maar in de subtiele energie van de organisatie.

Voor wie?
De energyscan is zeer geschikt voor leiders, ondernemers en pioniers die holistisch willen kijken; overzicht willen hebben van het geheel; uit hun comfortzone durven te stappen, gespiegeld willen worden en zelf-reflectief zijn.

Ontdek het potentieel van je ambities, doe een energyscan

De energyscan

De energyscan geeft informatie over hoe de levensenergie van de organisatie zich verhoudt tot haar ambities. In hoeverre wordt de organisatie gevoed door jullie ideeën en visie? Hoe groot is het vermogen om tot realisatie te komen? Hoe is het zelf-organiserend vermogen? Hoe is het gesteld met de vitaliteit? In welke mate is er sprake van stress en blokkades? Zijn er specifieke verstoringen van binnenuit of buitenaf? Hoe is het gesteld met het communicatieve vermogen?

In de energyscan onderzoeken we tot 62 aspecten van de aanwezige energie op leiderschapsniveau, realisatieniveau en het niveau van in-en externe communicatie. We presenteren dit overzichtelijk, aan de hand van tabellen en grafieken. Zo zie je in één oogopslag wat de actuele stand van zaken is.

De energyscan toont de energetisch sterke en zwakke punten van de organisatie als op een röntgenfoto. Je krijgt overzicht in één oogopslag

Een organisatie geeft energie, wanneer de diverse onderdelen coherent zijn.

Wil jij leren aansluiten bij de energie die er is?

Aanpak en kosten

Op basis van twee gesprekken, de door jullie gestelde doelen en verdere informatie over jou en je organisatie, team of project maken we een energy scan.

Voorafgaand aan de scan vindt een intakegesprek (eerste gesprek) plaats waarin jouw ambities, verlangens en doelen worden besproken. Aan de hand hiervan wordt de scan gedaan en de bevindingen overzichtelijk gepresenteerd in een verslag. Na de scan wordt een 2e gesprek ingepland om de resultaten te bespreken.

De kosten voor deze energyscan bedragen 2.499 euro excl. BTW. Dit is inclusief 2 gesprekken met jou als directeur/ leider, een uitgebreid visueel rapport en als wenselijk een eindpresentatie voor specifieke doelgroep.

Inspired Systems Programm

De energy scan is de start van het ‘Inspired Systems Programm” waarin je wordt gecoacht en ondersteund om jouw organisatie in de juiste energie te zetten, zodat zaken meer in flow gaan en je de wind mee voelt.

Na de energyscan kun je beslissen of jullie verder willen met het Inspired Systems Program om die punten te verbeteren waar de energie nog niet stroomt en zo de gewenste doelen, zoals geformuleerd, te behalen.

P.S. Wil je eerst in de praktijk meer voeling krijgen met dit andere perspectief? Meld je dan aan voor de workshop: Manifesteer flow in je project, team of organisatie