Sociale innovatie

Potentie zien

door te kijken vanuit andere perspectieven

Organisaties die kijken vanuit meerdere perspectieven ontdekken hun potentie om toekomstbestendig te worden en blijven.

Betrek je medewerkers en stakeholders, zodat:

  • er meer bewustzijn ontstaat over wat er gaande is in en om de organisatie;
  • door kruisbestuiving meer mogelijkheden ontsluiten voor toekomstbestendige oplossingen/ businessmodellen;
  • reeds aanwezige kennis en talent beter wordt benut;
  • intenties en kaders over hoe er te komen, breed worden gedragen.

Ontwerp een toekomstbestendig business model door sociale innovatie

Toekomstbestendig door sociale innovatie

Alleen ga je snel,
samen kom je verder!

Alleen ga je snel, samen kom je verder

Alleen ga je snel, samen kom je verder!

Komen tot toekomstbestendige (nieuwe) businessmodellen vraagt om een andere aanpak: bottom up en door het betrekken van medewerkers en stakeholders. Ik noem het Warmer organiseren.

Met Soleil’s gelaagde transformatie model “Warmer organiseren” ontdek je (nieuwe) mogelijkheden om elkaar te versterken, creëren we vanuit hier win-win-win situaties voor meerdere organisaties en maatschappij. En zorgen we dat de ‘sturing’ en de manier van samenwerken tot in de kern kloppen. Een katalysator die veel meer oplevert dan wanneer je het alleen doet!

‘De samenwerking tussen ons en Solita kenmerkte zich door de energie die tijdens de sessies ontstond. Solita was verfrissend, positief en hield ons een spiegel voor. Door onze kruisbestuiving ontstonden nieuwe ideeën, waarvan verschillenden al direct in de praktijk konden worden gebracht.

Resultaat van Solita’s inzet is ook dat we nu veel sneller denken in verdienmodellen, in plaats van alleen in resultaat. Wat zit er in voor onze klant én voor ons. We merken dat dit erg op prijs wordt gesteld door onze doelgroep.’

“Solita heeft zowel oog voor ieders persoonlijke drijfveren als voor de dynamiek van de organisatie in zijn geheel. Ze weet al haar kennis en expertise heel vraaggericht en situatiegericht toe te passen. Tijdens verschillende sessies met mijn team maakte ze gebruik van steeds nieuwe en verrassende instrumenten die ons handvatten gaven en de inspiratie om samen verder te bouwen aan onze visie en onze plannen. Daarbij geeft ze aandacht aan dat wat er op dat moment ter tafel komt, zonder het doel van de sessie uit het oog te verliezen.”