Hoe zien organisaties er uit in de (nabije) toekomst?

Een maatschappij waar organisaties handelen vanuit toegevoegde waarde; waar mensen vanuit hun eigen talent verantwoordelijkheid nemen om samen te werken aan een toekomstbestendige wendbare organisaties. Hier komen is het doel van de leer- en dialoogcirkels voor leiders van de toekomst.

De uitdagingen van vandaag vragen om anders kijken en acteren.

Alleen samen, door de interactie met anderen, is het vandaag mogelijk om toekomstbestendige organisaties/business modellen te bouwen. Dit vraagt om een grootschalige transformatie. Deze transformatie begint van binnenuit, bij jou.

De wereld heeft mensen met lef nodig!

In de leer- en dialoogcirkels voor Leiders van de toekomst gaan we aan de slag met anders kijken en bewegen van binnenuit. Dit leidt tot het zien van potentieel en het durven zetten van stappen naar (nieuwe) toekomstbestendige business modellen. We ontdekken welke mindset nodig is; welke potentie jouw organisatie heeft en hoe daar naartoe te bewegen. Je wordt meegenomen in het holistische perspectief van kwantum leiderschap.

Door te luisteren; door met gelijkgestemden uitdagingen te delen, te experimenteren en te kruis bestuiven leren we sneller en is het eenvoudiger om stappen te zetten.

De netwerken voor leiders van de toekomst zijn bedoeld voor mensen die (willen) werken aan nieuwe vormen van organiseren om de wereld mooier en gelijkwaardiger te maken, mensen die zich bezig houden met organisatie ontwikkeling, zoals leidinggevenden, managementteams, HR managers en interne organisatie adviseurs. Het zijn mensen die nieuwsgierig zijn naar nieuwe perspectieven (zoals kwantum fysica) en willen leren van en kruis bestuiven met gelijkgestemden uit andere organisaties.

Wat levert deelname aan de cirkels op:

 • Anders kijken en bewustwording
 • Anders samenwerken
 • Zien van (organisatie) potentieel door holistisch kijken
 • Beweging van binnenuit door persoonlijke groei
 • Andere kijk op (medewerker)betrokkenheid
 • Aanpak om te bewegen naar een lerende wendbare organisatie met een toekomstbestendig duurzaam business model
 • Intentie zetten en behalen door aan te sluiten bij de energie die er is
 • …..

Versnellen doordat je het samen doet

Alleen ga je snel, samen kom je verder

Deze leer- en dialoog cirkel is echt iets voor jou als jij:

New (inner) power,
for a new world

Impact vergroten
 • Grip wilt krijgen op de onderstroom;
 • Weet dat het anders moet en hierin graag leert van anderen;
 • Het volledige (organisatie) potentieel wilt benutten;
 • Over de grenzen van je eigen organisatie wilt kijken,
 • om te leren hoe meer toegevoegde waarde te leveren;
 • Nieuwsgierig bent naar andere perspectieven
 • Een toekomstbestendig business model wilt neerzetten;
 • De transformatie samen wilt doen, alleen betrokkenheid en verantwoordelijkheid ontbreken / kunnen beter;
 • In een veilige omgeving wilt experimenteren, leren en ontwikkelen met anderen.

Wat gaan we doen en wat ga je leren:

Organisaties die niet willen worden ingehaald doen het anders: ze werken vanuit andere business modellen die zich richten op toegevoegde waarde in plaats van groei. Welke potentie heeft jouw organisatie?

Om in de huidige maatschappij toekomstbestendige organisaties te bouwen hebben we leiders nodig die richting (durven te) geven vanuit ECO (samen, geven, delen, verbinden, luisteren, respect en aandacht voor alles wat leeft staat voorop) in plaats van ego (geld, macht, hebzucht, nemen en materiële rijkdom staat voorop). Leiders die buiten de lijntjes durven te kleuren, samenwerken voor het grotere geheel en wars zijn van machtsstructuren. Leiders die doen aan zelfreflectie en gebruik maken van ieders talent. De beweging hier naartoe vraagt om lef. Moedige stappen zetten is makkelijker als je dit samen doet. Welkom bij het Netwerk voor Leiders van de Toekomst.

Welke (nieuwe) mogelijkheden zie jij om toekomstbestendig te worden? Welke doelen wil jij met je organisatie bereiken? Welke belemmeringen ervaar je? We maken kennis met instrumenten, zoals Design Thinking en Warmer organiseren, om je te inspireren en laten ervaren hoe je kijkt vanuit meerdere perspectieven.

Bewegen van de oude naar de nieuwe wereld, van ego naar eco, van groei naar toegevoegde waarde, mooi gezegd, maar hoe komen we daar?

We zien veel organisaties aan de slag gaan met instrumenten zoals Design Thinking, een instrument om met je stakeholders oplossingen te vinden voor complexe uitdagingen. Geweldig instrument, maar als de mensen weer terugkomen in de organisatie blijkt de staande structuur en cultuur niet ineens veranderd.

Komen tot oplossingen voor complexe uitdagingen begint met bewust zijn van de mindset die hierbij nodig is. Vanuit daar blijft het niet bij ontwikkelen alleen, maar kan er echte beweging en draagkracht ontstaan, van binnenuit.

We nemen de wisselwerking tussen de structuur en cultuur en de omgeving waarin de organisatie opereert, onder de loep: we onderzoeken welke (collectieve) mindset aanwezig is en welke nodig is om toekomstbestendig te worden. 

Er zijn al veel initiatieven die zich richten op duurzaamheid, circulair ondernemen, klimaatbeheersing, en een eerlijkere wereld. We zien start-ups die de gevestigde orde inhalen doordat ze, door anders te kijken, nieuwe business modellen van toegevoegde waarde neerzetten. Opvallend hierbij is de bezieling, de visie en de positieve kracht die ermee gepaard gaan.

Ondertussen gaan er ook organisaties door op de oude voet, ze blijven opereren vanuit machtsstructuren en bedenken top down oplossingen. Dit doorbreken is ons inziens wat er nodig is, maar dit is niet eenvoudig. Het ego staat ons nog wel eens in de weg. De dynamiek van ego’s in en tussen mensen zien en vertalen naar wat zij ons daadwerkelijk willen vertellen, geeft ruimte voor een volgende stap.

We gaan luisteren: Wat zeggen en doen jouw ego’s in de organisatiecontext en hoe verhouden deze zich tot jouw visie en werkelijke dromen? Hoe beweeg je van ego naar eco?

Bewegen van de oude naar een nieuwe wereld, niet wetend en onderzoekend gaan DOEN, betekent: loslaten van oude patronen, uit je comfortzone stappen, spelen en lef tonen! De als sinds de industriële revolutie ingezette manier van samenwerken moet veranderen om te overleven. Dit begint met bewustwording van je eigen handelen hierbinnen.

Je luistert naar anderen: waar vinden zij dat jij meer ruimte kunt geven? Waar mag jij nu naar luisteren? Ontdek hoe je anderen meer ruimte kunt geven om hun talenten in te zetten, door ruimte te geven aan jezelf. Waar krijg jij energie van, wat zijn jouw belemmerende overtuigingen en waar haal jij je bezieling vandaan?

Leiders van de toekomst geloven dat het betrekken van medewerkers leidt tot betere toekomstbestendige oplossingen. Ze maken gebruik van ieders talent en luisteren naar wat anderen te vertellen hebben, omdat ze geloven dat daarmee hun perspectief en dus impact vergroot. Samen kom je verder!

Ervaar jij een lage betrokkenheid en weinig verantwoordelijkheidsgevoel bij je medewerkers, verwacht je weerstand als jullie een verandering in gang zetten? Of wil je je weten hoe je je pro-actieve medewerkers gemotiveerd en aan boord houdt?

In het netwerk van Leiders van de toekomst kijken we naar wie of wat jouw energiegevers en -vreters zijn. We leren hoe je energievreters kunt transformeren in katalysators van de organisatie ontwikkeling en je krijgt onder andere inzicht in hoe jij je pro actieve medewerkers aan boord houdt. 

Durf je het aan om jouw medewerkers de ruimte te geven zodat zij de verantwoordelijkheid pakken voor jullie gezamenlijke toekomst? Heb je het lef om los te laten en ‘niet te weten’? Kun je open staan voor onverwachte wendingen en in een hart tot hart verbinding vanuit alle openheid met je medewerkers vooruitgaan?

Nu je in de veilige setting van gelijkgestemden jouw persoonlijk leiderschap ontwikkelt en bewust bent van je mindset ga je ondertussen in de praktijk experimenteren met jouw Netwerk van verschilmakers. In het netwerk voor Leiders van de Toekomst houden we vinger aan de pols bij elkaar.

Nu jouw medewerkers met volle energie aan de slag zijn, is het voor jou als leider van belang het grotere geheel te blijven overzien en waar nodig bij te sturen. Hoe verhoudt jouw team zich tot het grotere geheel? Is het een onderdeel van een grotere organisatie, of is het de organisatie? Welke dynamieken spelen er in de omgeving en kun je/kunnen jullie hier invloed op uitoefenen?

Je maakt kennis met de grondbeginselen van het energetisch beheren van je team/organisatie. Dit kun je omdat je hebt geleerd wat jij nodig hebt om vanuit jouw persoonlijke balans te handelen.

Je hebt helder welke vervolgstappen jij en welke je met je team/organisatie gaat zetten.

Voor wie

De leer-en dialoogcirkels bestaan uit 6 – 8 mensen uit diverse organisaties:

a. Directeuren van  organisaties met 15 tot ca 350 medewerkers

b. Leidinggevenden

c. Interne HR managers en organisatie adviseurs

De kracht van de leer-en dialoogcirkels zit hem mede in de kruisbestuiving. Wil je een leer- en dialoogcirkel met een teams uit jouw organisatie, dat kan! We passen het programma dan op enkele punten aan.

Ik heb lef!

Ik heb lef!
Warmer organiseren

Hoe

De transformatie waar we voor staan is groots en vraagt om bewuste keuzes. We gaan aan de slag met grote diversiteit aan instrumenten, waaronder:

 • Design thinking
 • Warmer Organiseren en quantum leadership
 • In stilte luisteren naar wat jouw lijf je te vertellen heeft;
 • Meebewegen met ritmes van de natuur;
 • Door creativiteit nieuwe mogelijkheden zien
 • ECOintention
 • OpenUpp…

Het programma is vooral organisch en sluit aan bij de energie van de groep, tenslotte zijn we allemaal mensen met een eigen weg.
Dit en nog meer, om vanuit hier je met de bezielde persoonlijke leider in jou te verbinden en samen met je anderen je organisatie te ontwikkelen met een toekomstbestendig business model.

Door wie, waar en wanneer

 • De sessies worden gefaciliteerd door Solita Brüning (lees hier meer) en indien van toepassing aangevuld met de kennis van andere collega’s.
 • Alle sessies vinden plaats op een groene locatie in het midden van het land.
 • Wanneer: Data in overleg.
Solita Brüning

Tijdsinvestering en kosten

1 dag per maand ontmoet je elkaar om samen op te lopen, kruis te bestuiven, te leren en je te laten inspireren. Daarnaast ontvang je 3 x 1 uur individuele coaching op jouw project.

De kosten zijn afhankelijk van het aantal deelnemers, lokatie en doelstellingen en zullen op basis van offerte worden voorgelegd.

N.B. Solita is er van overtuigd dat alle antwoorden al in jou en de medewerkers van je organisatie aanwezig zijn. Vele consultancy uren zijn daarom niet nodig! Deze aanpak richt zich volledig op het bewegen naar een lerende, wendbare organisatie, waarin jullie samen met de medewerkers de organisatie ontwikkeling zelf (duurzaam) DOEN.

‘De samenwerking tussen ons en Solita kenmerkte zich door de energie die tijdens de sessies ontstond. Solita was verfrissend, positief en hield ons een spiegel voor. Door onze kruisbestuiving ontstonden nieuwe ideeën, waarvan verschillenden al direct in de praktijk konden worden gebracht.

Resultaat van Solita’s inzet is ook dat we nu veel sneller denken in verdienmodellen, in plaats van alleen in resultaat. Wat zit er in voor onze klant én voor ons. We merken dat dit erg op prijs wordt gesteld door onze doelgroep.’

“Solita heeft zowel oog voor ieders persoonlijke drijfveren als voor de dynamiek van de organisatie in zijn geheel. Ze weet al haar kennis en expertise heel vraaggericht en situatiegericht toe te passen. Tijdens verschillende sessies met mijn team maakte ze gebruik van steeds nieuwe en verrassende instrumenten die ons handvatten gaven en de inspiratie om samen verder te bouwen aan onze visie en onze plannen. Daarbij geeft ze aandacht aan dat wat er op dat moment ter tafel komt, zonder het doel van de sessie uit het oog te verliezen.”