Impact vergroten

Impact vergroten

door ruimte te geven en lef te tonen

Met je medewerkers richting geven aan de toekomst

De wereld heeft leiders nodig die richting geven vanuit eco in plaats van ego. Deze leiders geloven dat het betrekken van medewerkers leidt tot betere toekomstbestendige oplossingen; ze durven te luisteren naar andere perspectieven. Ze maken gebruik van ieders talent en weten de energie te richten, daarnaast doen ze aan zelfreflectie, omdat ze geloven dat daarmee hun impact vergroot.

DE UITDAGINGEN VAN VANDAAG VRAGEN OM ANDERS KIJKEN EN ACTEREN.

Jij kunt met jouw mensen én door de interactie met andere leiders, een toekomstbestendige organisatie bouwen, door aan te sluiten bij de energie die er is. Omdat er vernieuwende stappen moeten worden gezet, hebben we leiders met lef nodig. De beweging die vandaag nodig is, begint van binnenuit, bij jou.

Alles wat je aandacht geeft groeit.

Door je tijd en energie te richten op de dingen waarvan je wilt dat ze groeien vergroot je je impact. Wat zijn jouw ambities als leider? Op welke manier betrek je je medewerkers hierbij?

Door eerst aandacht te geven aan jezelf, ontdek je hoe jij de ander ruimte kunt geven om samen te bouwen aan een toekomstbestendige organisatie.

‘Alle kennis om te ontwikkelen is aanwezig,
Het is slechts een kwestie deze op de juiste manier te ontsluiten.’

‘Leiders moeten niet alles zelf willen regelen en organiseren, maar mensen de ruimte bieden om dat zelf te doen.’

‘Leiders moeten er alles aan doen de potentie van hun medewerkers ten volle te benutten.’

Wist je dat….

Medewerkers een spiegel zijn voor hun leidinggevende?

Vergroot je impact in 3 stappen

Ik luister

Ik luister

Wanneer luisteren om te reageren over gaat in luisteren om te begrijpen ontstaat er echt contact

Onbevooroordeeld luisteren naar wat de ander te vertellen heeft  vraagt om een beweging van hoofd naar hart. Ontdek de potentie van je organisatie door te beginnen met luisteren naar jezelf.

Ik geef ruimte

Mensen bloeien waar ze de ruimte krijgen

Bloemen bloeien waar ze ruimte krijgen,
mensen ook

Ruimte geven aan medewerkers betekent voor jou als leidinggevende een hart tot hart dialoog kunnen voeren (open zijn), loslaten en vertrouwen geven. Waar kan jij in groeien?

Ik heb lef

Ik heb lef!

Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg (A. Einstein)

Het is tijd om het anders te doen en buiten de lijntjes te kleuren om daarmee potentie te zien die de toekomst voor jouw organisatie in zich heeft. Dit vraagt soms om lef! Lef tonen en stappen zetten is makkelijker wanneer je dit samen DOET.

Welkom bij

Het Netwerk voor Leiders van de Toekomst

Netwerk Leiders van de toekomst

Deelname aan het netwerk levert op:

  • Zien van (nog meer) potentie van je organisatie door kruisbestuiving
  • Een toekomstbestendige mindset
  • Bezield persoonlijk leiderschap
  • Hogere medewerker betrokkenheid & – verantwoordelijkheid
  • Plan van aanpak: Hoe met je medewerkers komen tot een toekomstbestendig business model (zie ook Netwerk van Verschilmakers)
  • Kruisbestuiving; netwerk; …