Sociale innovatie

Vertragen om te versnellen

én potentieel te ontsluiten

Hoe brengen we gezonde voortdrijvende energie terug in mens en organisatie?

Personeelsuitdagingen, ziekteverzuim, technologische ontwikkelingen, milieu, etcetera… In veel organisaties zien we dat de spirit is verdwenen, mensen zijn aan het rennen. Het is dweilen met de kraan open, zo lijkt het. Hier wordt de gezondheid van mensen en dus van organisaties niet beter op. Boven de oppervlakte lijken mensen gecommitteerd, maar onder water is er veel meer aan de hand.

Alles wat je aandacht geeft groeit

De neiging bestaat om oplossingen te zoeken in structuur, processen en relaties. Oftewel teruggrijpen op controle, nog meer doen van hetzelfde en nog harder werken.  Door je aandacht te verleggen naar wat je daadwerkelijk wilt, ontstaat er een andere focus en energie!

Hoe houd jij je bewustzijn op je ambities, intenties en doelen en laat je je niet afleiden door de waan van de dag? 

Energy flows

Vertragen om te versnellen en te zien wat mogelijk is

Wil jij effectiever worden en met minder inspanning je doelen bereiken?

Durven jullie de spanning te doorbreken die er staat op je drukke agenda en met regelmaat uit de waan stappen? Precies daar zit de potentie om het bewustzijn op de ambities, intenties en doelen te vergroten en ze daardoor juist met minder inspanning te bereiken! Het is een gewoon zo dat je dan veel effectiever wordt!

Door met vaste regelmaat bewust stil te staan bij wat je wilt bereiken, komen ratio en intuïtie beter in balans (hoofd ontmoet hart). Dit alles zorgt voor een groter bewustzijn van het geheel en maakt dat de dingen meer energie opleveren; meer in lijn zijn met wie je wilt zijn én dat je effectiever bent.

Een plek om tot jezelf en elkaar te komen

Welkom op Landgoed Beukenrode, een plek om uit de waan te stappen

en andere perspectieven te zien

Beukenrode schommel

In de bossen van de Utrechtse Heuvelrug biedt Du Soleil een plek aan leiders, pioniers en medewerkers om tot zichzelf én elkaar te komen en beter te zien wat mogelijk is.

Het mooie van afstand nemen, is dat het je dichter bij inzicht brengt.

Je wordt gefaciliteerd in het leren kijken vanuit een ander perspectief, meer (be)grip te krijgen op de onderstroom en te lopen in het ritme dat past bij het geheel, zodat je met minder inspanning je ambities en doelen kunt behalen. De tijdinvestering krijg je dubbel terug in de praktijk.

Ontsluit potentieel vanuit een ander perspectief:

Ontdek het potentieel van je ambities en doelstellingen met een energyscan

De energyscan maakt zichtbaar wat onzichtbaar is: het geeft inzicht in de onderstroom, de vitaliteit, de mate van betrokkenheid van diverse stakeholders en het zelf organiserend vermogen om de doelstellingen te bereiken.

Een energyscan geeft je voeling met de termijn waarbinnen de organisatiedoelstellingen en – ambities haalbaar zijn.

Neem deel aan het “Stap uit de waan – in de lead’ programma

om te versnellen en potentieel te ontsluiten, door met vaste regelmaat te vertragen.

Check met vaste regelmaat in: om te leren van wat geweest is, te zien of je op koers bent en te ontdekken wat zich de periode erna mag ontvouwen. Leer kijken vanuit andere perspectieven, geef ruimte aan wat gehoord wil worden, voer een hart tot hart dialoog, en vertrouw het proces zodat je met minder inspanning je doelen behaalt.

Start een leer- en dialoogcirkel

Het is tijd om buiten de lijntjes te kleuren om zo meer potentieel van jouw organisatie in te zetten. Dit vraagt soms om lef! Lef tonen en stappen zetten is makkelijker wanneer je dit samen DOET. Start een leer- en dialoogcirkel, want de kennis is al aanwezig, het is slechts een kwestie deze te weten ontsluiten.

Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg (A. Einstein)