Mensen verbinden

door aan te sluiten bij de energie die er is

Vanuit verbinding bereik je meer:

Er is geen betere manier om draagkracht te creëren dan de mensen zelf de ruimte én het vertrouwen te geven ontwikkelingen vorm te geven;

Door samen met de medewerkers de organisatie ontwikkeling en-transformatie te doen is het niet nodig om een externe organisatie ontwikkelaar voor vele uren in te huren!

Verschilmakers inzetten als katalysator van de verandering, betekent direct bezig zijn met het proces van cultuur- en persoonlijke ontwikkeling;

Je maakt optimaal gebruik van de reeds aanwezige kennis in je organisatie en haalt laagdrempelig door kruisbestuiving nieuwe kennis in huis;

Deze aanpak maakt sneller inzichtelijk waar energiegevers en -vreters zitten, zodat je hier gericht aandacht aan kunt geven;

Door verschilmakers in te zetten, voelen medewerkers zich serieus genomen, gehoord en uitgedaagd;

‘Verschilmakers zijn hard nodig in onze complexe wereld, waarin het volgen van gebaande paden en het gebruik van standaard processen en systemen niet meer volstaat.’

Du Soleil faciliteert:

  • Netwerken van verschilmakers in en om de organisatie
  • Het opzetten en faciliteren van een intern Netwerk van verschilmakers, zodat zij de transformatie richting en vorm kunnen geven.
  • Het verbinden van hun verschilmakers aan verschilmakers van andere organisaties om van elkaar te leren, kennis te delen en door kruisbestuiving o.a. nieuwe business modellen te ontwerpen.

OpenUpp, platform voor medewerkers

Met de inzet van verschilmakers én OpenUpp, het platform voor medewerkers, kunnen we versnellen! Een community waar je je laat inspireren door de kennis en visie van medewerkers uit diverse branches over hoe zaken anders kunnen.

Ben je zelf verschilmaker en zoek je gelijkgestemden?

Neem dan een kijkje op de website van OpenUpp, platform voor medewerkers.